Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 oktober 2017

  EU redo för slutförhandlingar

  En bra kompromiss av ministerrådet, anser svensk skogsindustri. Men LRF beklagar att skogen ses som miljöbov när slutförhandlingar om LULUCF inleds mellan rådet, kommissionen och EU-parlamentet på torsdag.

   Rådet vill ha en marginal för länder som kan komma att avverka över referensnivån.
  Rådet vill ha en marginal för länder som kan komma att avverka över referensnivån. FOTO: Birgitta Sennerdal

  Redan på torsdag kan slutförhandlingar om LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry) inledas mellan rådet, kommissionen och EU-parlamentet. Det står klart sedan EU:s miljöministerråd i fredags enades om en allmän riktlinje vad gäller EU-kommissionens lagförslag om jord- och skogsbrukets bidrag till klimatarbetet, det så kallade LULUCF-förslaget.

  I Sverige har diskussionen handlat mycket om de referensnivåer för avverkning som ska utgöra en grund för att bedöma om ett land håller målen för nollutsläpp från jord- och skogsbruk. Rådets linje blev att referensperioden ska vara mellan 2000 och 2009. Det är en senare period än EU-kommissionen föreslagit, men slutar tidigare än EU-parlamentets förslag som går till 2012.

  Kompensation föreslås

  Rådets förslag är också att medlemsländer som avverkar mer än referensnivåerna får en marginal att använda fram till 2030.

  LÄS OCKSÅ: Kontroversiellt förslag till ny skogsvårdslag

  – Man inför en kompensation för de länder som kan komma att avverka över referensnivån. På så vis blir det inget avverkningstak, säger Lennart Ackzell som är internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

  För Sveriges del handlar det om en kompensation på 4,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ungefär lika mycket i skogstillväxt. Det betyder att Sverige kan öka avverkningen med cirka 4,7 miljoner skogskubikmeter per år innan vi måste kompensera med minskade utsläpp inom exempelvis transportsektorn.

  – Det är en hyggligt acceptabel kompromiss, säger Mårten Larsson som är vice vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.

  Synen på skogen

  Han tycker dock att det faktum att skogen bara ses som kolsänka och inte som en viktig källa för fossilfria produkter är irriterande och fel, och han får medhåll av Lennart Ackzell.

  – Vi ses som klimatfiender om vi ökar avverkningen, säger Lennart Ackzell.

  Allvarligt för Finland

  Finland är förloraren i den linje som miljöministerrådet nu kommit överens om, och i fredags avstod Finland från att rösta.

  LÄS OCKSÅ: Mer betalt för massan

  Anledningen till missnöjet från finsk sida är att landet drabbades mycket hårdare än Sverige av finanskrisen, och under den period som nu ska sätta referensnivåerna hade Finland en relativt låg avverkningsnivå. De senaste åren har det skett stora industrisatsningar i Finland, och för dessa är det nödvändigt med en högre avverkningsnivå för att klara råvaruförsörjningen.

  Ministerrådet vill ge Finland en extra kompensation, men inte i den utsträckning som landet önskat sig. Det betyder att det kan bli krångligt och dyrt för Finland att öka avverkningsnivåerna i landet.

  – Det här är allvarligt för Finland, säger Lennart Ackzell.

  Läs mer: I dag förhandlar medlemsländernaLäs mer: EU-parlamentet stöttar nordisk skogslinjeLäs mer: Ovisst inför omröstningenLäs mer: Skogen orsakar oenighet i miljörådetPremium: Nu satsar Finland

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen