Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 oktober 2017

  Vill tillåta att avverkningar överklagas

  I sin översyn av Skogsvårdslagen föreslår Fredrik von Arnold bland annat att miljöorganisationer ska kunna överklaga avverkningar.

   Utebliven avverkningsanmälan kan komma att kosta 5 000 kronor för varje påbörjad oanmäld hektar.
  Utebliven avverkningsanmälan kan komma att kosta 5 000 kronor för varje påbörjad oanmäld hektar.

  Efter en krokig resa har översynen av Skogsvårdslagen nu gått i mål, och i går överlämnade Fredrik von Arnold sin utredning till regeringen.

  En av punkterna som skulle se över var möjligheten att överklaga beslut om avverkningar, med hänvisning till Århuskonventionen.

  Fredrik von Arnold anser att Skogsvårdslagen omfattas av Århuskonventionen, och föreslår därför att Skogsvårdslagen ändras så att ideella föreningar och andra juridiska personer tillåts överklaga avverkningsbeslut av fjällnära skog och ädellövskog till allmän förvaltningsdomstol.

  LÄS OCKSÅ: Höjt pris på massa – igen

  Dessutom föreslås att Skogsstyrelsen ska publicera överklagbara beslut om avverkningar elektroniskt, detta för att ”säkerställa allmänhetens tillgång till information”.

  Ansvarsfråga

  En annan fråga som setts över är vem som egentligen har ansvaret för eventuella överträdelser som begås på skogsmarken. Det kan gälla till exempel ansvarsfördelning mellan skogsägare och entreprenör för en avverkningsanmälan.

  Utredaren anser att ansvaret bör vila skogsägaren, men föreslår också att vissa överträdelser inte längre ska vara straffbelagda utan i stället beläggas med en sanktionsavgift.

  För en utebliven avverkningsanmälan föreslås en sanktionsavgift på 5 000 kronor för varje påbörjad oanmäld hektar och för oanmäld skyddsdikning 5 000 kronor per påbörjad 500-meterssträcka. För oanmält uttag av skogsbränsle föreslås en sanktionsavgift på 5000 kronor.

  LÄS OCKSÅ: Skogsskyddet granskasPREMIUM: Artskydd stoppar avverkningarPREMIUM: Hög kostnad för tjäderskydd LÄS OCKSÅ: Dubbelt drabbad jordbrukare anmäler länsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen