Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 18 september 2017

  Hög kostnad för tjäderanpassning

  Floda.

  Skogssällskapet har jämfört ekonomin i konventionellt hyggesbruk med den anpassning för tjäder som Skogsstyrelsen kräver med hänvisning till artskyddet. Så blir slutnotan för en spelplats.

   Totalt hade 60 personer anmält sig till exkursionen för att titta på Skogssällskapets provytor som avverkats med tjäderhänsyn.
  Bild 1/4 Totalt hade 60 personer anmält sig till exkursionen för att titta på Skogssällskapets provytor som avverkats med tjäderhänsyn. FOTO: Ulf Aronsson
   – Det vore spännande om någon forskare som kunde ta sig an det här och beräkna kostnaderna mer exakt, säger Mattias Berglund.
  Bild 2/4 – Det vore spännande om någon forskare som kunde ta sig an det här och beräkna kostnaderna mer exakt, säger Mattias Berglund. FOTO: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet
   Mattias Berglund, till vänster, och Sebastian Backlund, till höger, går igenom förutsättningarna för skogssällskapets tjäderförsök.
  Bild 3/4 Mattias Berglund, till vänster, och Sebastian Backlund, till höger, går igenom förutsättningarna för skogssällskapets tjäderförsök. FOTO: Ulf Aronsson
   – Vi vill skapa debatt och opinion kring frågan vad artskyddet egentligen får kosta, säger Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet
  Bild 4/4 – Vi vill skapa debatt och opinion kring frågan vad artskyddet egentligen får kosta, säger Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet FOTO: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

  För tre år sen ansökte Skogssällskapet om att få avverka två avdelningar på sin fastighet i Floda utanför Göteborg.

  – Men avverkningarna låg i närheten av en spelplats för tjäder. Den omfattas av artskyddsförordningen så för att få avverka krävdes samråd med Skogsstyrelsen om hänsyn. Vi fick också starka reaktioner från miljörörelsen, berättar Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

  Tre avverkningsplaner

  Då föddes idén att låta Skogsstyrelsen, naturvårdsorganisationerna och Skogssällskapet planera avverkningarna med anpassning till tjädern på varsin del av området. Nyligen genomförde Skogssällskapet en exkursion för att visa resultatet.

  Myndigheternas restriktioner sträckte sig som längst drygt 800 meter från spelplatsens centrum. Sett som en cirkel runt spelplatsen innebär det att 201 hektar påverkas. I Skogssällskapets fall är det 103 hektar som hamnat innanför cirkeln.

  Med beräkningsverktyget Heureka har Skogssällskapet räknat fram nuvärdet på skogen med skötselanpassning enligt de tre olika modellerna under de kommande 100 åren.

  I jämförelse med hyggesbruk med normal naturhänsyn minskar nuvärdet för de 103 hektaren med cirka 30 procent med tjäderanpassningar enligt Skogsstyrelsens och Skogssällskapets modeller. Med den skötsel som naturvårdsorganisationerna föreslår halveras nuvärdet.

  – I kronor innebär det att skillnaden mellan konventionellt hyggesbruk och en anpassad skötsel enligt artskyddet blir 2,5 miljoner kronor i nuvärde, säger Mattias Berglund.

  Dyrbar tjäderanpassning

  För hela skyddszonen på 201 hektar runt spelplatsen skulle kostnaden för tjäderanpassning enligt artskyddsförordningen då bli runt 5 miljoner kronor.

  Men Mattias Berglund betonar att det rör sig om en ganska grov skattning:

  – Vi inser att man måste vara oerhört försiktiga med den siffran. Uträkningen bygger på många antaganden och det finns mycket som kan diskuteras.

  Till exempel skulle Skogsstyrelsen troligen inte kräva lika stora anpassningar över hela ytan. Nuvärdesberäkningen tar inte heller hänsyn till att den hyggesfria modellen bygger upp ett större virkesförråd, vilket i sin tur kan öka fastighetsvärdet.

  – Men syftet är att fånga storheten i detta. Sedan är det ju en sak att en stor skogsägare som Skogssällskapet kan ha möjlighet att lämna extra hänsyn på 100-hektarsområden, men för den enskilde kan det bli tungt. Pudelns kärna är ersättningsfrågan, och det vore spännande om någon forskare kunde ta sig an det här och beräkna kostnaderna mer exakt, säger Mattias Berglund.

  Vill skapa debatt om kostnad

  Medelstorleken på till exempel Södramedlemmarnas fastigheter är 50 hektar. Med en spelplats mitt på kan det alltså innebära kostsamma skötselanpassningar för hela fastigheten.

  – Vi vill skapa debatt och opinion kring frågan vad artskyddet egentligen får kosta, säger Calle Nordqvist, Skogssällskapets vd.

  – Det pratas mycket om det, men här har vi låtit olika intressenter testa i verkligheten. Det finns inte bara ett sätt, och vi säger inte vad som är rätt eller fel. Men det här visar att det kan drabba enskilda markägare hårt.

  LÄS MER: Skyddade arter stoppar avverkningLÄS OCKSÅ: ”Regeringen äventyrar skogspolitiken”LÄS MER: Bucht: ”Självklart att betala för nyckelbiotoper”LÄS MER: Skogsägarna rasar mot regeringens förslag

  Mer skog kvar

  På alla tre ytorna i Skogssällskapets försök står det kvar mer skog än normalt eftersom krontäckning är det viktigaste kravet för tjädern. Dessutom har all undervegetation och löv lämnats och ambitionen är att bibehålla eller öka andelen tall.

  Naturvårdsorganisationernas yta planerades av Bird Life Sverige, Göteborgs Ornitologiska Förening, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen. Uttaget var 15 procent med en kalhyggesfri metod som kombinerar luck- och plockhuggning.

  Skogsstyrelsen lämnade en fröträdställning med 150 tallar per hektar för att få självföryngring och krontäckning. Dessutom lämnades trädgrupper för att få en flerskiktad skog samt krontäckning när de mellanliggande fröträden avvecklas.

  Skogssällskapet lämnade en tät skärm med 250 tallar per hektar för att få krontäckning, självföryngring och klara stormar.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen