Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 oktober 2017

  Miljörådet nära kompromiss om avverkningsnivåer

  Medlemsländernas förhandlingsposition om klimatkrav på skogen slås antagligen fast i dag.

  I dag diskuterar EUs miljöministerråd hur de ska ställa sig till EU-kommissionens lagförslag om jord- och skogsbrukets bidrag till klimatarbetet, det så kallade LULUCF-förslaget. Ordförandeskapslandet Estland hoppas på att få igenom allmänna riktlinjer som kan fungera som en startpunkt för förhandlingarna med EU-parlamentet.

  I Sverige har diskussionen handlat mycket om de referensnivåer för avverkning som ska utgöra en grund för att bedöma om ett land håller målen för nollutsläpp från jord- och skogsbruk. I det kompromissförslag som ordförandeskapet lagt går referensperioden mellan 2000 och 2009. Det är en senare period än EU-kommissionen föreslagit, men den slutar tidigare än EU-parlamentets förslag som går till 2012.

  Stöd för kompromiss

  Sverige, som på rådsmötet företräds av klimatminister Isabella Lövin (MP), stöttar kompromissen. Det gör även LRF, även om man hade föredragit en från historiska avverkningar helt frikopplad referensnivå.

  – Det är ett förslag som svenskt familjeskogsbruk kan leva med, säger Lennart Ackzell på LRF Skogsägarna, som ändå hoppas att slutresultatet hamnar närmare EU-parlamentets position.

  Med ett förslag om att medlemsländer som avverkar mer än referensnivåerna får en marginal att använda så länge EU i stort visar ett nettoupptag av växthusgaser i lantbruket minskar risken för att Sverige ska avverka för mycket i förhållande till referensnivåerna ytterligare.

  Chans att bli överens

  Marginalen är ordförandeskapets sätt att införa mer flexibilitet i systemet. EU-parlamentet har valt en annan väg för att ge de länder som vill kunna öka sitt uttag möjlighet att göra det. Det förordar en ändring i lagtexten, från att referensnivåerna ska baseras på ”oförändrad intensitet” till ”oförändrade skogsförvaltningsmetoder”.

  Både i kompromissförslaget som ska antas av miljöministrarna och i EU-parlamentets antagna position ges medlemsländerna större inflytande över hur referensnivåerna uppdateras.

  Miljöministrarna sägs ha goda chanser att komma överens i dag. Blir det så kan förhandlingarna med EU-parlamentet starta. Estland och EU-kommissionen ska ha förhoppningar om att allt ska vara klart till nyår.

  LÄS MER: EU-parlamentet stöttar nordisk skogslinjeLÄS OCKSÅ: Ovisst inför omröstningenLÄS MER: Skogen orsakar oenighet i miljörådet

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen