Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Ledare 16 maj 2017

  Livslångt djurförbud orimligt för enstaka fel

  Myndighetsbeslut som drabbar skogsägare och lantbrukare på ett obegripligt hårt sätt är långt ifrån ovanliga. Djurförbuden hör till denna kategori. Även de avverkningsbegränsningar som utan ersättning läggs på skogsägare utifrån Artskyddsförordningen kan upplevas som orättvisa.

  Efter ett par domslut i våra högsta domstolar finns det nu hopp om bättring. När Högsta förvaltningsdomstolen nyligen upphävde ett djurförbud utfärdat av länsstyrelsen och fastställt i två rättsinstanser kommer det antagligen att få stor betydelse för kommande rättspraxis.

  Även i den snåriga tillämpningen av artskydden i skogen och förbud mot avverkning kan man spåra en förändring. Mark- och miljööverdomstolen slog – till skillnad från lägre instanser – nyligen fast att förekomst av fridlyst bombmurkla inte var tillräckligt för att stoppa en avverkning utan ersättning på något sätt. Ingreppet i företagandet var för stort i förhållande till nyttan.

  För dem som har reagerat mot en blind och perspektivlös tillämpning av regelverk är detta domslut som stämmer bättre med deras rättsuppfattning och i ärlighetens namn även med det allmänna rättsmedvetandet.

  Det ska finna en rimlig balans mellan förseelse och påföljd. Livslångt djurförbud för enstaka förseelser är inte balanserat.

  Är då allt frid och fröjd i och med detta? Tyvärr inte. Kontrollerna görs och besluten fattas av människor. Farhågan finns att vi återigen kommer att råka ut för märkliga beslut i djurärenden.

  Därför är det arbete som görs med att ”kalibrera” inspektörerna mycket viktigt och en bra början. Om bedömningen görs på samma sätt och utifrån en mer ödmjuk attityd i hela landet blir den också mer trovärdig.

  När det gäller beslut om påföljd vill det till att signalerna från Högsta förvaltningsdomstolen tränger igenom och blir till en mer följsam tillämpning. Det är inget försvar för misskötta djur, det är frågan om att öva upp förmågan att se till helheten för professionella företag.

  Rättssystemet skickar i dessa fall tydliga signaler för förändring. Frågan är om politikerna har samma ambition. Vad gäller artskyddet i skogen kan man verkligen undra.

  Miljöminister Karolina Skog avvisade nyligen att se över Artskyddsförordningen och dess tillämpning. Därmed avvisar hon ropen från en frustrerad samling, inte bara skogsägare utan även Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, som alla i högsta grad sitter med problemen och har krävt en översyn.

  Rättsväsendet har skickat för landsbygdsföretagen positiva signaler. Det är bra början men det är inte nog.

  PREMIUM: 12 kontrollanter synar mjölkbondens gård

  Detta är en ledartext i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen