Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Arbetsliv 12 maj 2017

  Miljöministerns besked om Artskyddsförordningen

  Bombmurklor och lavskrikor har satt strålkastarljus på att tillämpningen av de lagar som ska skydda värdefull natur inte är alldeles solklar. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och LRF är några av de som begärt att Artskyddsförordningen ska ses över. Den begäran har miljöministern nu ett svar på i en intervju med ATL.

   Karolina Skog om exploatering av jordbruksmark: "Bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Om köpcentrum är det kan man ifrågasätta mycket mer."
  Karolina Skog om exploatering av jordbruksmark: "Bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Om köpcentrum är det kan man ifrågasätta mycket mer." FOTO: SÖREN ANDERSSON

  Artskyddsförordningen kommer inte att ses över. Det enligt miljöminister Karolina Skog (MP) i en intervju om konflikterna som uppstår när det allmännas miljöintresse möter den enskildas äganderätt.

  För Karolina Skog är det självklart att det uppstår friktion mellan miljöfrågor och äganderätt. Det allmänna ska ta ansvar för långsiktig hållbarhet och det motiverar att begränsningar läggs på användandet av naturresurser, även de som ägs av andra.

  – Själva konflikten är inte på något sätt ny i miljöarbetet, den är helt grundläggande. Om man säger att alla andra inte kan lägga sig i någon som äger något, då har vi inget miljöarbete överhuvudtaget.

  Sedan hon blev miljöminister för knappt ett år sedan har hon haft många möjligheter att få sin övertygelse bekräftad. Inte minst har skogen allt mer börjat likna en krutdurk där minsta gnista får å ena sidan markägare och oppositionspolitiker att explodera i larm om att äganderätten är på väg att avskaffas och å andra sidan miljöintressen att ta fyr och skria om hänsynslös skövling.

  Bombmurklor och lavskrikor har satt strålkastarljus på att tillämpningen av de lagar som ska skydda värdefull natur inte är alldeles solklar. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och LRF är några av de som begärt att Artskyddsförordningen ska ses över. Den begäran har miljöministern nu ett svar på.

  – Vi har ingen formell översyn av förordningen på gång.

  Och det kommer inte att bli någon heller?

  – Det är inte aktuellt, men tillämpningsfrågor kan diskuteras inom det skogspolitiska programmet.

   Bombmurklor och lavskrikor har satt strålkastarljus på att tillämpningen av de lagar som ska skydda värdefull natur inte är alldeles solklar.
  Bombmurklor och lavskrikor har satt strålkastarljus på att tillämpningen av de lagar som ska skydda värdefull natur inte är alldeles solklar.

  Miljöbalken

  Om det beskedet gör markägarintressena besvikna så kan de glädjas av en annan upplysning på lagstiftningsområdet. Miljöpartiet har velat flytta in Skogsvårdslagen under Miljöbalken, för att stärka miljöhänsynen i skogsbruket. Det är ett förslag som oroat i skogsägarkretsar. Men det är inget projekt som Karolina Skog ägnat någon tid att tänka på.

  – Det är inte aktuellt, det är inte en fråga jag har något genomtänkt svar på. Jag arbetar utifrån de juridiska förutsättningar som finns och målkonflikterna, som ju finns, finns oavsett lagstiftningen.

  Miljöministern håller med om att tonläget blivit högre i skogen på senare tid, och beklagar det. Hållbarhetsarbetet ska säkra att naturresurserna kan fortsätta att brukas, och att man tar gemensamt ansvar för det betyder inte att enskildas kunskaper och ansvarstagande ifrågasätts, resonerar Karolina Skog. Hon ser det som regeringens ansvar att jobba för att förtroende byggs upp mellan parterna, och återkommer flera gånger till att ingen vinner om man inte kan jobba tillsammans.

  – Vi behöver samverkan för att nå målen, och då menar jag miljömålen och de mål som relaterar till produktion och landsbygdsutveckling. Vi kan inte nå någon del av dem med ett skyttegravskrig.

  Viltförvaltningsdelegationerna

  Att äganderätten skulle vara i fara hävdades också av kritiker när regeringen ändrade i sammansättningen av viltförvaltningsdelegationerna. Naturvårdsintresset fick ytterligare en representant, och har därmed två, medan övriga intressen, totalt sex, har en var. Det beskrevs som att delegationerna på så sätt blev mer balanserade, vilket kunde vara svårt att se för den som räknade ledamöter efter vilket intresse de satts att representera.

  Men då räknar man fel, enligt Karolina Skog. Enligt henne var jägarintresset överrepresenterat, då flera av de som representerade andra grupper också är jägare, och ansåg sig företräda dem.

  – Det är inte en jaktdelegation, det är en viltförvaltningsdelegation.

  RELATERAT: Nu står slaget om lavskrikan

  Karolina Skog om de låga grundvattennivåerna:

  ”De som odlar har en beredskap och är inte beroende av grundvattnet, det är något som man gärna skulle se spreds.”

  Om exploatering av jordbruksmark

  ”Bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Om köpcentrum är det kan man ifrågasätta mycket mer.”

  Om det egna intresset för bevarandet av jordbruksmark

  ”Det var ju 10+jordar i den kommunen jag var aktiv, jag var väldigt engagerad i att bevara den. Personligen är det något jag tycker är jätteviktigt, något jag verkligen brinner för, men det är inte jättemycket en fråga för mig som miljöminister, men det är någonting jag har ögonen på.”

  RELATERAT: Skogsägare protesterar mot inskränkningar i äganderätten: ”Vi har fått nog”

  Karolina Skog

  Namn: Karolina Skog

  Ålder: 41

  Bor: Stockholm

  Yrke: Miljöminister med ansvar även för stadsutvecklingsfrågor.

  Bakgrund: Miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö, har en examen i humanekologi.

  Aktuell: Står i brännpunkten där miljö- och naturvård möter äganderätten.

  Relaterade artiklar

  Till toppen