Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 april 2018

  Så ska betesskadorna minska

  Under tre år ska Skogsstyrelsen testa ny metod för att minska betesskadorna i Södermanlands och Örebro län.

   Genom ett bättre samarbete mellan skogsägare och jaktlag hoppas Skogsstyrelsen att betesskadorna ska minska.
  Genom ett bättre samarbete mellan skogsägare och jaktlag hoppas Skogsstyrelsen att betesskadorna ska minska. FOTO: Rolf Segerstedt

  I Södermanland och Örebro är problemet med hungriga älgar omfattande, många skogsägare har fått sina tallplantor förstörda av viltet. Betesskadorna har lett till att många skogsägare inte vågar plantera tall utan i stället satsat på gran. Detta leder i sin tur till minskad biologisk mångfald, sämre fodertillgång för viltet samtidigt som det också är negativt för skogsbruket när gran planteras på tallmarker.

  Nu ska Skogsstyrelsen under tre år testa en ny metod för att försöka förändra situationen.

  – Projektet har stora chanser att lyckas, att döma av det stora engagemanget från skogsbolag och markägarrörelser i distriktet, säger Per Olsson, skogskonsulent i Sörmland–Örebros distrikt i ett pressmeddelande.

  Färre djur ger mindre skador

  Metoden bygger på ett utökat samarbete mellan skogsägare och jaktlag. Genom att kontrollera älg- och rådjursstammarna är målet att skogsägarna successivt ska kunna satsa mer på att plantera tall, vilket förbättrar den biologiska mångfalden.

  – Djuren lider i dag på många ställen av ett ensidigt foderutbud och foder i allt för liten mängd. För att ta den säkraste vägen till ett bättre foderutbud måste vi börja med att minska antalet djur som betar, säger Per Sandberg, Mellanskog, som är styrgruppsledamot i projektet, i ett uttalande.

  Metoden har redan testats i mindre försök och visat sig framgångsrik. Projektet startar i år och ska pågå under tre år. Målsättningen är att fler skogsägare och älgförvaltningsområden ska kunna använda metoden där det är nödvändigt.

  LÄS OCKSÅ: Studie: Viltskador kostar inte mycketLÄS OCKSÅ: Betesskadorna måste prioriterasLÄS OCKSÅ: Utfodrar älgar för att minska olyckorna

  Relaterade artiklar

  Till toppen