Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 november 2017

  Ökande optimism bland skogsägarna

  Årets stigande virkespriser har satt sina spår bland skogsägarna. Över hälften tror på en fortsatt ökning av timmerpriserna de närmaste åren, och över en tredjedel spår samma utveckling för massaveden.

  Hög efterfrågan på virke och prishöjningar under året verkar ha satt spår i skogsägarnas framtidstro. Enligt årets Skogsbarometer från LRF Konsult och Swedbank/Sparbankerna tror 52 procent på fortsatt stigande timmerpriser. 38 procent tror på högre priser på massaveden på tre års sikt. Frågan är om det är en lägesbeskrivning eller en realistisk prognos?

  Stora satsningar

  – Det är så skogsägarna upplever det. Många börjar på nära håll se de satsningar som gjorts på massaved, till exempel Södra och SCA, och det påverkar nog synen på massaveden, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

   ”Ju yngre skogsägarna är desto större vikt lägger de vid att det är en god långsiktig investering”, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.
  ”Ju yngre skogsägarna är desto större vikt lägger de vid att det är en god långsiktig investering”, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult. FOTO: LRF Konsult

  – Vad gäller timmerpriserna så har marknaden repat sig på vissa håll, men inte vad gäller till exempel efterfrågan på tall i Nordafrika. I det korta perspektivet är optimismen nog befogad, men mycket hänger på hur svag kronan är, det är där det sitter. Många analytiker har ju trott på en starkare krona men de senaste månaderna har den gått åt motsatt håll.

  Mjuka värden viktigast

  Men enligt Skogsbarometern är det inte ekonomin som är det viktigaste skälet till att äga skog. Det är i stället känslan av att äga skog som anges av 38 procent av de svarande. På andra plats kommer god långsiktig investering, med 31 procent, och på tredje plats rekreation och jakt med 19 procent. Lägger man ihop de olika svarsalternativen anger 57 procent att de mjuka värdena är viktigast, och 39 procent anger de ekonomiska.

  – Vi ser att ju yngre man är desto viktigare är en god långsiktig avkastning, det anges som det viktigaste skälet att äga skog bland 44 procent av skogsägarna under 40 år, säger Jimmy Larsson.

  Men med en medelålder på 62 år bland skogsägarna är det ändå de mjuka värdena som överväger. Något som troligen förstärks av det faktum att hela 75 procent av fastigheterna är obelånade i den gruppen.

  Leveransvirke minskar

  – En annan trend som vi ser är att andelen som säljer sitt virke som leveransvirke sjunker för tredje året i rad. I år är det nere på 17 procent, tre procentenheter lägre än i fjol.

  Vad gäller självverksamhet finns stora regionala skillnader. I Götaland är runt 50 procent av skogsägarna självverksamma medan det i Svealand och Norrland ligger på runt en tredjedel.

  Mest nöjda

  Det är också i Götaland som flest skogsägare, 67 procent, uppger sig vara nöjda med lönsamheten i skogsbruket, vilket är en ökning med 13 procentenheter sen i fjol. I Svealand har andelen nöjda minskat från 52 till 50 procent och i Norrland har andelen som är nöjda med lönsamheten minskat från 48 till 45 procent.

  LÄS MER: 2016: Fortsatt optimism i skogenLÄS ÄVEN: Lönsamheten i skogen i faraLÄS OCKSÅ: Vill du köra monsterlastbil i norr?PREMIUM: ”Köpa skog inte en del av strategin”

  Relaterade artiklar

  Till toppen