Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 november 2017

  Bergvik: ”Majoriteten ville köpa ut”

  En majoritet av ägarna ville köpa ut Bergviks skog när det grundläggande avtalet om virkesförsörjning löper ut 2018. Det säger Per Lindberg, VD Billerud Korsnäs.

   Blir skogsägare. Billerud Korsnäs med VD Per Lindberg köper tillbaka skogen som såldes till Bergvik 2004.
  Blir skogsägare. Billerud Korsnäs med VD Per Lindberg köper tillbaka skogen som såldes till Bergvik 2004. FOTO: Pär Fornling

  Billerud Korsnäs köper tillbaka den skog den sålde till Bergvik 2004, cirka 350 000 hektar.

  Varför?

  – Det grundläggande avtalet om virkesförsörjning löper ut 2018. Vi har haft en diskussion med de andra ägarna om olika alternativ och majoriteten ville köpa ut, säger Per Lindberg, VD Billerud Korsnäs.

  – Vi tyckte det var ett bra förslag och det säkrar en del av våra viktiga råvaruflöden. Sen ska man hålla i minnet att vi inte genomfört köpet ännu, än så länge är det bara en avsiktsförklaring.

  98 procent för

  Avsiktsförklaringen har skrivits på av aktieägare som representerar 98 procent av aktierna. Utöver Stora Enso med en ägarandel på 49,3 procent är det Länsförsäkringar med 15,1 procent, FAM 15 procent, Kåpan Pension 5 procent, Tredje AP-Fonden 4,9 procent Persson Invest 1,7 procent, Tham Invest 1,2 procent samt Karl Hedin AB med en ägarandel på 0,9 procent. Bland de som inte skrivit på finns Nordea Liv med en ägarandel på 1 procent samt Proventus med 0,4 procent.

  Stor värdeökning

  Enligt avsiktsförklaringen är priset på den skog Billerud Korsnäs tänker köpa tillbaka cirka 8,5 miljarder kronor.

  – Det är bruttopriset. Sen äger vi ju 5 procent i Bergvik som vi inte tänker behålla, så nettopriset blir lägre, säger Per Lindberg.

  LÄS OCKSÅ: Bergvik säljer ut skogen

  När skogen såldes till Bergvik 2004 var priset runt 3 miljarder kronor, väl lågt enligt vissa. Men enligt Per Lindberg återspeglar skogens snabba värdeökning det förändrade ränteläget.

  Den högre räntan 2004 bidrog också till logiken i att sälja skogen då. Det frigjorde kapital till investeringar, ökade förräntningen i företaget genom att sänka kapitalbelastningen samtidigt som råvaruleveranserna säkrades med långa avtal.

  Förvärvsstrategi

  Billerud Korsnäs har under en tid flaggat för förvärv som en del av strategin. Att det blev skog kom som en överraskning för många, och frågan är hur kostnaden för det påverkar möjligheterna till andra förvärv?

  – Vi har inte eftersträvat att köpa skog som en del av strategin. Men nu ges vi möjlighet att förvärva tillgångar i skog som är en viktig del av råvaruflödet. Visst är det mycket pengar men det låga ränteläget gör alla tillgångar dyra. Så länge vi inte hittar några vettiga objekt att köpa inom industrin så låter vi bli, och det gäller fortfarande.

  Hur Billerud Korsnäs ska finansiera sitt eventuella köp av 17 procent av Bergvik är ännu inte klart.

  – Det finns olika möjligheter och det pågår en dialog mellan styrelsen och olika tänkbara finansiärer, avslutar Per Lindberg.

  LÄS MER: Billerud Korsnäs klarade inte förväntningarnaLÄS ÄVEN: Hon blir Billerud Korsnäs nya VDLÄS OCKSÅ: Växjö vill köpa skog till rekordprisPREMIUM: Nu är massaveden het igen

  Relaterade artiklar

  Till toppen