Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 februari 2018

  Stank från biogasanläggning måste bort

  Alvesta Biogas AB riskerar vite på 150 000 kronor om det inte slutar lukta illa från deras anläggning inom 120 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft.

  FOTO: Rickard Nilsson

  Tolv lantbrukare i Alvesta gick ihop och bildade företaget Alvesta Biogas AB 2012. Tre år och 60 miljoner kronor senare stod anläggningen, som rötar gödsel och slaktrester till fordonsgas, färdig. Resterna efter rötningen blir luktfritt gödsel som går tillbaka ut på lantbrukarnas egna åkrar.

  Så långt är det hela en lysande idé för både miljö och klimat, men de boende i närheten av biogasanläggningen är inte lika nöjda. När biogasanläggningen hade varit i bruk ett par månader i början av 2015 kom det första klagomålet – och sedan 82 till vid totalt 37 tillfällen.

  Det stinker slaktavfall

  Problemet är, enligt de boende luktar det illa från biogasanläggningen, någon gång har den klagande angett att det luktar slaktavfall. Problemet är värst under vår och höst, speciellt vid lägre utomhustemperaturer, samt på kvällar och morgnar.

  ATL har pratat med en av de tolv delägarna i Alvesta Biogas; lantbrukaren Joakim Granefelt beklagar att de ännu inte fått bukt med luktproblematiken.

  – Ända sedan starten har vi löpande testat en hel rad åtgärder och tagit hjälp av många leverantörer som lovat resultat, men den önskade effekten har uteblivit, säger Joakim Granefelt.

  Löpande åtgärder

  Åtgärderna har bland annat bestått i att leda in syrgas i rötkammaren, samt järnoxid och ozon i förbrunnen – utan några vidare resultat. Till de pågående åtgärderna kan räknas järnklorid i rötkammaren samt Plasma X5 vid alla tänkbara luktkällor. Utvärdering pågår. Det som har visat sig ha bäst effekt är biobädden där den biologiska processen nu har kommit igång. En annan planerad åtgärd är en förbränningsugn för lukten som uppstår i hygieniseringstanken.

  ATL har även pratat med Eivor Oskarsson, miljöinspektör på FSP bygg & miljö, Alvesta kommun, som har haft tät kontakt med Alvesta Biogas.

  – Vi har hela tiden haft en bra och öppen dialog med företaget som löpande har vidtagit en rad olika åtgärder för att komma till rätta med lukten, berättar hon.

  Alvesta Biogas har 120 dagar på sig att få bukt med luktproblemet, annars väntar 150 000 kronor i vite. Joakim Granefelt tar det hela med ro:

  – Man ska inte ta ut problemen i förskott. Förutom våra pågående åtgärder kommer två företag ut till oss i nästa vecka. Det ena testar en metod som går ut på att vattenskrubba avfallet, det andra ska frysa det. Labtesterna ser lovande ut, så det ska nog ordna sig.

  Skyldiga till villkorsbrott

  De som drabbas av lukten bor 500-600 meter från anläggningen och bostadsområdet ligger i en sänka med skog runtom. Vid ogynnsam väderlek och vind stiger den varma luften från anläggningen och kyls ner, för att sedan landa i bostadsområdet.

  Miljöinspektör Eivor Oskarsson berättar att de boende har ifrågasatt om kommunen har hanterat frågan eftersom inte har upplevt någon förbättring. På FSP bygg & miljö, Alvesta kommun, konstaterar man att det inte kan fortgå på det här sättet, eftersom Alvesta Biogas gör sig skyldigt till villkorsbrott.

  I tillståndet som beviljades för verksamheten av Länsstyrelsen i Kalmar län står att ”verksamheten ska bedrivas så att luktlägenheter inte uppstår vid bostäder (villkor 7). Föreläggandet om att följa villkoret ska förenas med vite”.

  – Vi kommer att gå igenom detta när föreläggandet når oss (vilket det inte har gjort när ATL pratar med Joakim Granefelt, reds. anm). Då får vi också se om det är aktuellt att överklaga. Dessutom sker detta i samråd med kommunens tjänstemän. Vi har gjort allt rätt och kommer att fortsätta med det, säger Joakim Granefelt.

  LÄS OCKSÅ: Nu ökar biograsbönder trycketLÄS OCKSÅ: Premiär för småländsk biogasLÄS OCKSÅ: Så satsar New Holland på gas

  Alvesta Biogas AB

  Företaget startades 2012 av tolv lantbrukare som alla har sina gårdar i området runt biogasanläggningen. Idén var att utnyttja den överkapacitet som de har i form av tre gånger så mycket gödsel som de gör av med.

  Vid årsskiftet 2014/2015 stod anläggningen klar. Allt som går in i anläggningen kommer antingen ut som biogas eller gödsel. I nuläget producerar anläggningen två miljoner kubikmeter biobränsle per år, vilket ger motsvarar bränsleåtgången för cirka 2000 personbilar under samma period.

  Flera av de biogasanläggningar som finns i Sverige rötar endast avloppsavfall, men Alvesta Biogas tar in slaktavfall, livsmedelsavfall, fettavfall och gödsel. Många gånger ligger biogasanläggningarna i anslutning till kommunernas avloppsreningsverk – som också luktar. I sådana fall är det svårt att avgöra om det är biogasanläggningen eller avloppsreningsverket som luktar och dessutom ligger anläggningarna längre från bostadsområden.

  Anledningen till att Alvesta Biogas ligger där det gör, är i mångt och mycket en transportfråga. De tolv ägarna vill slippa långa transporter av gödsel och annan råvara. Alla tolv gårdarna ligger högst sju kilometer från anläggningen som ligger utmed väg 25 där även förbipasserande kan stanna och tanka biogas i anläggningens tankstation.

  Relaterade artiklar

  Till toppen