Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 maj 2017

  "Den internationella mjölkkrisen påverkar oss"

  Gefleortens Mejeriförening inleder förhandlingar för att gå samman med Arla. Allt hårdare konkurrens och ändrade köpmönster är två av orsakerna bakom sammanslagningsplanerna.

   Magnus Lindberg, Gefleortens vd och Thomas Lundgren, Gefleortens ordförande
  Magnus Lindberg, Gefleortens vd och Thomas Lundgren, Gefleortens ordförande FOTO: Gefleorten

  Som ATL tidigare har berättat gör den allt hårdare konkurrensen att Gefleortens Mejeriförening har sökt efter en samarbetspartner. Sökandet inleddes i början av året för att stärka den egna konkurrenskraften, bland annat när det kommer till produkt- och teknikutveckling. Vid onsdagens föreningsstämma beslutade ägarna enhälligt att inleda förhandlingar om ett samgående.

  Hård konkurrens

  Med produkter som mjölk, grädde, fil och yoghurt har föreningen försökt att stå sig i konkurrensen mot de stora aktörerna. Men i takt med att köpmönstren förändras bedömer mejeriföreningen att det kommer bli allt svårare att driva verksamheten vidare i sin nuvarande form.

  – Den hårda konkurrensen och internationella mjölkkrisen påverkar oss. Det är mycket specialprodukter som efterfrågas och där har vi svårt att hänga med. Samtidigt minskar efterfrågan på de produkter som vi är duktiga på, säger mejeriföreningens ordförande, Thomas Lundgren.

  PREMIUM: Så lyfter tekniken ditt mjölkföretag

  Vill bevara varumärket

  Föreningen har i dag en invägning som motsvarar 1,6 procent av den totala mjölkinvägningen i Sverige och ägs av sammanlagt 68 mjölkbönder i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna. Under processens gång har Arla-spåret växt fram som det bästa alternativet. Men Thomas Lundgren vill inte gå in på om det har funnits några andra spår.

  Ambitionen från föreningens sida är att varumärket ska bestå och utvecklas, och här upplever Thomas Lundgren att Arla har visat förståelse för föreningens ambitioner. Från Arlas sida är man glad över förtroendet.

  – Vi är väldigt glada och ödmjuka inför det beslutet som Gefleortens Mejeri har tagit. Nu kommer vi att starta en process hos oss där vi vet att Gävleorten har tre starka ingångar i förhandlingarna; att säkra ett konkurrenskraftigt mjölkpris, säkra varumärket Gefleorten och att mejeriet ska finnas kvar, säger Arlas presschef, Erik Bratthall.

  Vilka förutsättningar det finns att differentiera varumärket Arla har Erik Bratthall svårt att gå in på, men i ett sådant samtal måste man även ta med sig att konkurrenssituationen ser helt annorlunda ut i dag, säger han.

  Kräver godkännande

  När och om ett samgående kan vara fullt genomfört vill Thomas Lundgren inte spekulera i, men han räknar med att processen kommer att pågå under resten av året. Mycket talar också för att beslutet kommer att kräva godkännande av konkurrensmyndigheter.

  – Det finns kriterier för det och självklart kommer den behöva godkännas av konkurrensmyndigheter.

  Läs mer: Gefleorten och Arla inleder förhandlingar om samgåendePREMIUM. Kommentar. ”Ett offer för den hårda konkurrensen”PREMIUM. Mjölkpriser det är ett hemlighetsmakeri i dag

  Fusionsplanerna sprack

  Gefleortens Mejeriförening har haft fusionsplaner tidigare. Föreningen gick samman med Arla redan 1990. Men efter att ärendet blev ett fall för marknadsdomstolen uppmanades de båda parterna att frånträda fusionen.

  Så skedde också, och den 1 januari 1992 återuppstod Gefleorten som en egen förening med ambitionen att profilera sig som det lokala mejeriet. Föreningen är i dag ett av Sveriges äldsta mejeriföretag med en historia som sträcker sig tillbaka till 1933 då föreningen bildades av 17 lokala mejerier.

  I dag är bara mejeriet i Gävle kvar i verksamheten. Föreningen har tillverkat en rad produkter under årens lopp som ost, smör och mjölkpulver men även messmör och glass. I dag är produktionen inriktad mot färska mjölkbaserade produkter.

  Källa: Gefleortens Mejeriförening

  Relaterade artiklar

  Till toppen