Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 juli 2017

  Amalia - en riktig rekordkossa

  624 Amalia är en remarkabel ko. Hon har hittills producerat 170 ton mjölk i sitt liv.

  För en månad sedan fick hon sin elfte kalv och Amalia försvarar sin plats i kostallet ännu ett tag, berättar ägaren Kristina Fagerberg.

   Några av pristagarna när Avelsföreningen för Svensk Holstein höll stämma i Tjust.
  Bild 1/2 Några av pristagarna när Avelsföreningen för Svensk Holstein höll stämma i Tjust. FOTO: Privat
   624 Amalia är 15 år gammal, har fött 11 kalvar och producerat mer än 170 ton mjölk i sitt liv. Och hon fortsätter producera!
  Bild 2/2 624 Amalia är 15 år gammal, har fött 11 kalvar och producerat mer än 170 ton mjölk i sitt liv. Och hon fortsätter producera! FOTO: Privat

  I samband med att Avelsföreningen för Svensk Holstein höll sin stämma fick Kristina Fagerberg ta emot föreningens hederspris för att 624 Amalia är den holsteinko i Sverige som för närvarande har högst livstidsproduktionen och fortfarande är still going strong.

  – Hon kommer från en stark kofamilj. Hennes mamma fick priset för två år sedan. Hon har också en halvsyster som är lovande och redan har passerat 100 ton i livstidsproduktion, säger Kristina Fagerberg, som driver Gamla Karstorp tillsammans med sina bröder Johan Fagerberg och Henrik Fagerberg.

  Ger mer mjölk

  På Gamla Karstorp låter man det gärna gå lite mer än ett år mellan kalvningarna. Det ger mer mjölk och 624 Amalia har hunnit bli 15 år gammal.

  Vad är det som gör att Amalia kan producera så mycket och så länge?

  – Svårt att säga, men hon är en otrolig foderomvandlare, som äter mycket och idisslar kraftfullt. Juvret är fortfarande bra, även om hon blivit trespent. Så länge det fungerar så behåller vi henne, säger Kristina Fagerberg.

  624 Amalia är på många sätt en idealko inom holsteinrasen.

  – Vi vill ha en högavkastande ko som kan finnas länge i besättningen, säger Gill Zeilon, vd för Svensk Holstein.

  Debatt kring avelsmål

  Avelsmålen för holsteinrasen håller på att revideras och det var ett debattämne på föreningsstämman. Men inga beslut togs i frågan på stämman. Diskussionen ska föras vidare inom rasklubbarna och med avelsföretaget Viking Genetics innan de framtida avelsmålen fastställs av Nordisk Avelsvärdering, NAV, i slutet på året.

  Ett tiotal priser (se faktaruta) delades ut i samband med Svensk Holsteins stämma, som hölls i Tjustbygden och samlade nästan 300 deltagare.

  – Det är mer än någonsin tidigare i vår 104-åriga historia, säger Gill Zeilon.

  Avelsföreningen organiserar omkring 650 av landets cirka 3 500 mjölkgårdar. Drygt 150 gårdar finns med på avelsföreningens elitlista över besättningar med kor som har exteriörbedömts.

  Varför exteriörbedöms kor?

  – Exteriören säger mycket om hur kon kan prestera. En ko måste ha bra ben för att orka gå till mjölkgrop och foderbord. Bröstvolymen behöver rymma ett stort hjärta. För varje liter mjölk som kon producerar behöver hennes hjärta pumpa 500 liter blod. För en ko som mjölkar 50 liter per dygn innebär det att hjärtat ska pumpa 25 000 liter blod per dygn. Funktion och exteriör hänger ihop, säger Gill Zeilon.

  LÄS OCKSÅ Sverige över tio-tonsgränsenLÄS OCKSÅ Svart-vita kor tar över mjölksverige

  Pristagare på Svensk Holsteins stämma

  • Kristina, Johan och Henrik Fagerberg Gamla Karstorp, Hjo fick Svensk Holsteins hederspris för den ko som har högst livstidsproduktion och är i livet: 624 Amalia.

  • Skånesemin/Select Sires fick C.B Folins Hederspris för tjuren 91443 Airlift.

  • Anders och Ulrika Bäckström, Björkil, fick friherre Hans Otto Ramels jubileumspris för tjuren 45082 VH Access.

  • Urban och Margareta Ohlsson, Ingvasta, fick Alfred Hansens hederspris för tjuren 48965 VH Orca.

  Lars Carlsson, Draftinge, fick andra pris i samma kategori för tjuren 48958 VH Guiness.

  • Lars-Inge Gunnarsson, Ränneslöv, fick Hans Nilssons hederspris för tjuren 45086 VH Gaga.

  • Kaj Fredriksson, Kålltorp, fick De Lavals hederspris för kon 1119 Stjärna.

  Jon Stenvall, Kåge, fick andra pris i samma kategori för kon 463 Bjära.

  • Christer Samuelsson, Juby gård, fick Frielex Cattles vandringspris för kon 1178 Roxette.

  Henrik Peterson, Toverum, fick andra pris i samma kategori för kon 1953 Etsa.

  • Lasse och Lotta Larsson, Jon Jons, fick Åke Pixsjös minnespris för kon 167 Stjärna.

  Leif Larsson, Lunden AY & Holstein, fick andra pris i samma kategori.

  • Familjen Ekström, Gate Heldestorps gård, Hjo, fick Inga & Erik Jönssons vandringspris bland annat för att de har en besättning som producerar mjölk med högre proteinhalt än genomsnittet i rasen och för att de gjort ovärderliga insatser för Svensk Holstein.

  • Viktor Lindholm, Moholm, fick Svensk Holsteins ungdomsstipendium för sitt intresse för kor och avel.

  Relaterade artiklar

  Till toppen