Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 februari 2018

  Allt fler djur slaktas

  Köttproduktionen i Sverige ökade för alla djurslag under 2017 visar aktuell statistik från Jordbruksverket.

   Allt fler och större tjurar slaktades under året.
  Allt fler och större tjurar slaktades under året. FOTO: Per-Olof Stoltz

  Det slaktades drygt 2 procent fler grisar under fjolåret än under 2016. Den totala slaktvikten ökade dock med 3,4 procent. Suggslakten har minskat under året, vilket kan vara ett tecken på att suggorna behålls lite längre när lönsamheten i näringen är god.

  Nötkreaturslakten ökade med 0,8 procent under 2017 mätt i kilo slaktvikt. Räknat i antal djur så minskade slakten med någon procent. Men det är slakten av hondjur som och den minskar rejält. Samtidigt minskar kalvslakten och detta sammantaget tyder på att vi kan se fram emot en inte obetydlig ökning av nötköttsproduktionen under kommande år.

  Fjäderfäslakten, och här är kycklingar den allt överskuggande delen, ökade svagt under året. Men därmed bryts en utvecklingstrend där kycklingslakten vuxit med 7-8 procent på årsbasis i flera år.

  Får- och lammkött är den klart minst slaktkategorin med endast 1 procent av den totala slaktvikten i Sverige. Under 2017 ökade får- och lammslakten med 4,4 procent jämfört med föregående år.

  Men det var fårslakten som ökade mest vilket kan peka på en sjunkande produktion under innevarande år.

  LÄS OCKSÅ: Så långt räcker försäkringen vid snötryckPREMIUM: Risk för dåligt utsäde i årPREMIUM: Ensam i klassen som vill jobba med grisar

  Relaterade artiklar

  Till toppen