Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 13 november 2017

  Topptränare vann strandskyddsstrid

  Travtränaren Robert Bergh och LRF vann det principiellt viktiga målet om bete på strandskyddad mark.

  Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat domen vilken innebär att det undantag från strandskyddsbestämmelserna som normalt tillämpas för jordbruk gäller oavsett vilket djurslag.

  Robert Bergh, som flyttade sin travrörelse från Sundsvall till Hajom, Marks kommun, i Västra Götaland, är glad över utslaget:

  – Det känns särskilt häftigt att domen kan gälla för flera hästägare, säger han i ett pressmeddelande från LRF.

  Det var förra året som Robert Bergh, efter flera turer, fick bygga hagar intill ån Surtan vid sin nya träningsanläggning. Men beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen som fick stöd av länsstyrelsen. Det ansågs att hästarna påverkade växt- och djurliv på ett sätt som strider mot strandskyddet.

  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ifrågasatte starkt varför mark inom strandskyddat område får betas av andra djur men inte av häst. LRF ansåg att frågan var principiellt viktig för organisationens medlemmar och beslöt driva saken vidare rättsligt.

  Enligt LRF visar den nu meddelade domen från mark- och miljööverdomstolen att hästar är en del av det svenska jordbruket och att det inte spelar någon roll vilket djur eller vilken produktionsinriktning marken används till.

  – Domen visar att vi nått fram med vår information om hästens betydelse som lantbruksdjur och landskapsvårdare. Det är en stor framgång som vi hoppas kan få betydelse även för andra frågor där hästföretagandet särbehandlas på ett negativt sätt, säger Lisa Kylenfelt, jurist vid LRF Konsult och som haft ansvaret att driva frågan.

  LÄS OCKSÅ: LRF tänker driva topptränarens strandskyddsfrågaLÄS MER: Naturvårdsverket sa nej till Berghs hagar

  Relaterade artiklar

  Till toppen