Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 19 mars 2018

  Positiv utveckling för hästnäring enligt Jordbruksverket

  Det går bra för hästbranschen, antalet hästar i näringsverksamhet och antal sysselsatta i näringen ökar. Men när det gäller framtidsmöjligheter är hästhållarna mer försiktiga.

  Det visar Jordbruksverkets nya rapport Hästhållning i Sverige 2016 som presenteras i dag.

  – Att företagarna känner en ökad tilltro till bättre lönsamhet är en nyckelfråga för hela branschen, säger Magnus Nordgren, Jordbruksverket.

  I undersökningen ställdes en fråga om utvecklingsmöjligheter i den egna verksamheten. Bland svaren som kom in nämns grön rehabilitering och ridning som friskvård, turism, lektionsridning, avel, uppfödning och utbildning av bra hästar som utvecklingsområden.

  Under 2016 omfattade näringsverksamhet med häst cirka 15 000 årsarbetskrafter. De är fördelade på 27 900 personer. År 2010 var motsvarande siffror 10 500 årsarbetskrafter fördelat på 24 100 personer. Det är en ökning, men inte statistiskt säkerställd. Men bara fem procent av hästhållarna med näringsverksamhet har svarat att de planerar att anställa fler för sin näringsverksamhet med häst under de närmsta två åren.

  Rapporten visar att andelen hästhållare som sökt stöd inom landsbygdsprogrammet har minskat. Varför är det så få hästhållare som har sökt stöd inom landsbygdsprogrammet?

  – Det går inte att läsa ut från rapporten eftersom det är en beskrivande undersökning. Det finns säkerligen ett flertal olika orsaker till att det ser ut som det gör och jag är inte helt insatt i hur frågorna är ställda så jag kan inte uttala mig om det. Dock vet vi att vissa av stöden inom landsbygdsprogrammet inte i alla områden är tillgängliga för just hästföretagare eller hästverksamhet, detta skulle kunna vara del av förklaringen. Sannolikt är detta dock inte hela bilden, säger Erica Lindberg, chef LRF Häst.

  När du tittar på rapporten som helhet hur skulle du beskriva trenden, är den positiv eller negativ?

  – Tanken är att den ska fungera som ett underlag till högskolor/universitet för vidare studier. Men jag kan ge en personlig reflektion – och det är att många delar i rapporten speglar en positiv utveckling, vilket är mycket glädjande. Sedan finns det också utmaningar där exempelvis en är att närmare 80 procent av rikets hästhållare inte har några planer på att utveckla sin hästhållning genom ny- eller ombyggnad inom de närmaste två åren, säger Magnus Nordgren, Jordbruksverket.

  LÄS OCKSÅ: Så kan hästar bidra till ökat välmåendeLÄS OCKSÅ: Allt fler hästar i näringsverksamhetenLÄS OCKSÅ: Ny gemensam strategi för hästföretagareLÄS OCKSÅ: Veterinärbesök via video

  Hästhållning i Sverige 2016

  Svarsfrekvensen i den fördjupande undersökningen Hästhållning i Sverige 2016 är 62 procent.

  Drygt 25 procent av Sveriges hästar, eller 95 900, finns i näringsverksamhet i Sverige

  Cirka 40 procent av hästhållarna som bedriver näringsverksamhet med häst ägnar sig åt avel och uppfödning. Därefter följer inackordering.

  Av de hästhållare som har näringsverksamhet inom hästsektorn så kombinerar drygt hälften verksamheten med icke hästrelaterad näringsverksamhet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen