Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 13 mars 2018

  Socialdemokraterna: Därför behövs vägslitageskatten

  Vägslitageskatten behövs av miljöskäl. Men också för att bringa ordning och reda på vägarna. Det är huvudlinjen när Pia Nilsson, Socialdemokraternas gruppledare i trafikutskottet, försvarar kritiken mot skatteförslaget.

  – Det här kommer att skapa konkurrens på lika villkor, säger hon.

   Hur glesbygdsaffärerna påverkas av den föreslagna vägslitageskatten blir en viktig fråga att reda ut.
  Hur glesbygdsaffärerna påverkas av den föreslagna vägslitageskatten blir en viktig fråga att reda ut.

  Vägslitageskatten har kritiserats för att slå mot jobben och landsbygden. Men det finns också aktörer, däribland Sveriges Åkeriföretag, som försvarar regeringens linje.

  Som gruppledare för Socialdemokraterna i trafikutskottet tonar Pia Nilsson ner kritiken mot förslaget, som hon anser inte har många likheter med de förslag som tidigare har lagts fram. Förslaget ska nu gå ut på remiss, och först därefter kommer det bli möjligt att dra tydliga slutsatser, enligt Pia Nilsson.

  – Vi ska se till att det blir bra för landsbygden så att det inte blir så att skogsnäringen får bekosta detta, och man kommer också vara öppen för vad remissinstanserna tycker, säger Pia Nilsson.

  Inriktningsviljan är att ungefär 30 procent av vägnätet ska beskattas, medan vägar som trafikeras av mindre än 500 tunga fordon per dygn ska undantas.

   Pia Nilsson (S), gruppledare Trafikutskottet.
  Pia Nilsson (S), gruppledare Trafikutskottet.

  Varför behövs vägslitageskatten?

  – Den behövs för att vi ska få ordning och reda på våra vägar, och för att det behövs samma avgifter för svenska och utländska åkerier. Det är bra för miljön och kommer att skapa konkurrens på lika villkor, och göra att man får bukt med cabotageproblemet.

  Kritikerna påstår att detta inte kommer leda till konkurrens på lika villkor eftersom många utländska åkerier som kör i Sverige generellt sett alltid är billigare. Vad svarar du dem?

  – Åtminstone ska det kosta att åka på svenska vägar. Samtidigt får ju svenska åkerier betala när de kör nere på kontinenten. Ibland låter det som att Sverige är det enda landet i världen som har tänkt en sån här tanke. Men så är det inte.

  En viktig förutsättning för att förslaget ska bli så bra som möjligt är att man får till en differentiering mellan stad och land, där landsbygden premieras, enligt Pia Nilsson. Landsbygdens förutsättningar får inte försämras, och det är bland annat detta som remissinstanserna med all sannolikhet kommer att slå vakt om. Än så länge finns inga förslag på vad kostnaden kommer att bli per körd kilometer, utan det kommer i så fall tas upp i nästa remissrunda när förslaget är klart.

  Det innebär med största sannolikhet att frågan inte kommer avgöras före valet.

  Med tanke på att svenska åkeriföretag generellt sett släpper ut mindre miljöskadliga ämnen räknar Pia Nilsson också med att svenska åkerier kommer att gynnas framför utländska som släpper ut mer.

  Oppositionspartierna bedömer att förslaget kommer slå hårt mot landsbygden. Vad svarar du dem?

  – Det är det vi försöker undvika nu. Hade vi gått på utredarens förslag hade det slagit mot landsbygden och mot svenska åkeriföretag. Vi försöker undvika allt för tunga bördor på de näringar på landsbygden som är beroende av tunga transporter.

  Samtidigt använder ju många aktörer som i första hand är förknippade med landsbygdstransporter också det stora vägnätet?

  – Jag är fullt medveten om det, och en sån viktig synpunkt kommer säkert att lyftas fram i remissvaren och det måste tas i beaktande.

  MÅNGA HAR LÄST: Nya lastbilsskatten risas och rosasLÄS ÄVEN: Regeringen går vidare med vägslitageskatten

  Karta som visar statistik över vägavsnitt med en trafikintensitet över 500 tunga fordon per dygn.

  Källa: Finansdepartementet

  Relaterade artiklar

  Till toppen