Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 12 mars 2018

  Nya lastbilsskatten risas och rosas

  Regeringens vägslitageskatt får fortsatt tummen ner av skogsindustrin och flera av oppositionspartierna. Men samtidigt som flera politiker befarar att förslaget kommer att slå mot landsbygden ställer sig Sveriges Åkeriföretag försiktigt positiva till idén.

   Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) befarar att landsbygden kommer drabbas hårt av förslaget.
  Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) befarar att landsbygden kommer drabbas hårt av förslaget.

  I fredags presenterade regeringen ett nytt förslag till vägslitageskatt. Borta är diskussionen om att avgiften kommer att drabba mejeriföretagen hela vägen ut till bonden. Regeringens förslag bygger nämligen på att bara de större vägarna ska omfattas av den nya kilometerskatten, eller vägslitageskatten som skatteformen numera kallas.

  Men trots lättnaderna får förslaget fortsatt hård kritik från oppositionspartierna och branschen. Moderaternas trafikpolitiska talesperson, Jessica Rosencrantz (M) kallar förslaget ”ett hafsverk” som riskerar att slå mot landsbygden.

  – I grund och botten gör det här förslaget att transporterna blir dyrare i Sverige. Det kommer slå mot konkurrenskraften och göra att det blir dyrare att bedriva företag på landsbygden, men det kommer också göra varorna dyrare, säger hon.

  ”Bättre klampa fordon”

  I sin departementspromemoria som nu skickas ut på remiss, skriver regeringen att ett av syftena med förslaget är att jämna ut konkurrenssituationen mellan svenska och utländska åkare när alla beskattas lika mycket. Ett resonemang som får tummen ner av branschorganisationen Skogsindustrierna.

  – Utländska åkare är redan i dag billigare än svenska åkare och det kommer inte jämnas ut om man inför en skatt som båda åkare ska betala. Vill man utjämna konkurrensen ska man i stället sänka skatterna för svenska åkare, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

  Om syftet är som det uttalade – att fossila bränslen ska fasas ut och att konkurrenssituationen ska utjämnas, finns det i stället andra alternativ som är bättre, enligt Jessica Rosencrantz.

  – Vill man komma åt fuskare så är det bättre att klampa fordon, utöka beställaransvaret och tillföra mer resurser till polisen, säger hon.

   Skogsindustrierna befarar ökade transportkostnader om stora delar av det vältrafikerade vägnätet avgiftsbeläggs.
  Skogsindustrierna befarar ökade transportkostnader om stora delar av det vältrafikerade vägnätet avgiftsbeläggs.

  ”Kommer påverkas hårt”

  Förslaget välkomnas däremot av Sveriges Åkeriföretag, som anser att det ligger i linje med de rekommendationer som branschen har gett. Enligt förslaget ska skatten omfatta europavägar, övriga riksvägar och det som regeringen kallar primära länsvägar, vilket undantar stora delar av timmertransporterna i Norrlands inland, enligt Sveriges Åkeriföretag. Med en sådan utformning är det i stort sett bara E4 norr om Gävle som påverkas.

  Ändå befarar Centerpartiets trafikpolitiska talesperson, Anders Åkesson, att landsbygden kommer att påverkas hårt.

  – Här försöker man beskriva det som att Norrland kommer undantas och att skatten ska tas ut i söder. Men det tror inte jag på. För det första säger man att systemet kan behöva omfatta även andra vägar för att det ska få effekt. Men det får också nackdelar för livsmedelsindustrin, säger Anders Åkesson.

  Saknar detaljer

  Flera personer som ATL har pratat med kritiserar samtidigt avsaknaden av detaljer. Visserligen sätts gränsvikten till 3,5 ton. Men det är fortfarande oklart vilka vägar som ska omfattas och hur höga skattesatserna blir. Däremot står det klart att regeringen vill se ett differentierat skattesystem där vissa kommer att få betala mer utifrån fordonens totalvikt, antal hjulaxlar, utsläppsegenskaper samt utifrån förekomsten av draganordning.

  ”Stärker åkerinäringen”

  Karolina Boholm på Skogsindustrierna tycker i stället att regeringen borde se över samtliga skatter som påverkar vägtrafiken, och undersöka möjligheten till skatteväxlingar. Med förslaget riskerar skatterna i stället att staplas på hög, säger hon.

  Klart är att branschen inte räknar med några betydande investeringskostnader eftersom alla färdskrivare ändå ska vara utrustade med obligatorisk gps-positionering redan 2019. Tillsammans med andra faktorer gör det sammantaget att Sveriges Åkeriföretag ställer sig positiva.

  – Vi har inga nivåer på skatterna att ta ställning till, men vi tycker att inriktningen är bra och att den ligger i linje med de förslag som vi har haft. Sen ser vi att man kan fila på detaljer. Det är bra att man differentierar det utifrån vägtyper, och möjligheten att styra över till miljövänligare lastbilar. Det innehåller finesser som kan stärka åkerinäringen. GPS-positioneringen som ska basera uttaget på skatten gör också att det finns möjlighet att övervaka andra bestämmelser som cabotagereglerna och kör- och vilotidsreglerna, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

  Behövs vägslitageskatten?

  – Det behövs ett styrmedel som mer ändamålsenligt premierar bättre transporter och där kan vägslitageskatten vara ett bra verktyg. Drivmedelsskatten som är den största skatteintäkten på området i dag kommer att minska i takt med att fler fordon går över till el. Därför behövs det långsiktigt ett annat skattesystem, säger Tove Winiger.

  Karta som visar statistik över vägavsnitt med en trafikintensitet över 500 tunga fordon per dygn.

  Källa: Finansdepartementet

  Relaterade artiklar

  Till toppen