Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Entreprenad 9 mars 2018

  Regeringen går vidare med vägslitageskatten

  Regeringen går som väntat fram med ett nytt förslag till vägslitageskatt för tunga transporter.

   Skogsindustrierna är fortsatt kritiska till vägslitageskatten.
  Skogsindustrierna är fortsatt kritiska till vägslitageskatten. FOTO: Rolf Segerstedt

  Ambitionen från regeringens sida har varit att lämna en inriktningsproposition om vägslitageskatt före mandatperiodens slut. Nu är regeringen färdig med ett nytt utkast som ska omfatta tunga lastbilar över 3,5 ton.

  Till skillnad mot vad aktörer i branschen tidigare har befarat är regeringens avsikt att bara europavägar, övriga riksvägar och primära länsvägar ska ingå i beskattningssystemet. Men undantag ska också göras för vägar som har mindre än 500 tunga fordon per dygn. Regeringen menar också att det är nödvändigt att skattesystemet utformas på ett sätt som förhindrar att den tunga trafiken inte leds om till vägar med sämre bärighet.

  Departementspromemorian kommer nu att skickas ut på remiss.

  Särregler för landsbygden

  För glesbygdens del innebär förslaget flera generella förändringar som också skulle kunna tolkas som förbättringar. Bland annat har regeringen skissat på särregler i områden där det inte finns några gångbara alternativ till lastbil. Men tanken är också att skatten ska vara olika i landsbygd jämfört med i större städer.

  Syftet med skatten är, enligt regeringen, att jämna ut konkurrensen mellan svenska och utländska åkare genom att alla ska betala samma skatt, något som utländska åkare i dag slipper undan.

  Förutom gränsvikten på 3,5 ton bygger upplägget på ett differentierat skattesystem, där vissa kommer att få betala mer utifrån fordonens totalvikt, antal hjulaxlar och förekomsten av draganordning, samt fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp.

  Skogsbranschen kritisk

  Skogsindustrierna är en av branschorganisationerna som länge har varit negativ till regeringens planer, och även om regeringen skissar på ett upplägg där skatten differentieras geografiskt är organisationen fortsatt negativ till planerna.

  Enligt Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, blir det oavsett vad regeringen säger en skatt som kommer att läggas ovanpå redan befintliga skatter.

  – Det nya förslaget påverkar konkurrenskraften för svensk industri negativt, säger hon till TT.

  Vilken teknik som kommer att användas för att samla in skatteuppgifterna är inte klarlagt. Men i promemorian nämns att tekniken troligtvis kommer att baseras på satellitpositioneringsteknik.

  LÄS OCKSÅ: Allt närmare ett ja för 74-tonnareLÄS OCKSÅ: Miljöpartiet för en vägslitageskatt

  Relaterade artiklar

  Till toppen