Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 13 mars 2017

  Lätt att få tillstånd för drönare med kamera

  UPPDATERAD.

  Länsstyrelserna i landet har beviljat flera tillstånd för att använda drönare med kamera inom jord- och skogsbruk. Det är förhållandevis lätt att få tillstånd men de är förenade med tydliga villkor och handläggningstiderna långa.

   Omkring 40 av ansökningarna har beviljats och bland dem finns en rad med anknytning till jord- eller skogsbruk.
  Omkring 40 av ansökningarna har beviljats och bland dem finns en rad med anknytning till jord- eller skogsbruk.

  Sedan oktober när Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att drönare med kamera är att jämföra med övervakningskamera och därmed kräver tillstånd, har länsstyrelserna i Sverige tagit beslut i ett 60-tal ärenden. Omkring 40 av ansökningarna har beviljats och bland dem finns en rad med anknytning till jord- eller skogsbruk.

  – Det ska vara samhällsviktiga ändamål. Skogsbruk, jordbruk, inventeringar, leta skogsbränder eller stormskador kan vara sådant man får tillstånd för, förutsatt att man får ner integritetsintrånget till försumbarhet, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för den här typen av frågor.

  Bland de verksamheter som fått tillstånd finns storminventeringar, planterings- och gallringsuppföljningar, besiktning av jordbruksfastigheter och utbildning inom SLU.

  Bedömning av övervakningsintresset

  Hos länsstyrelsen i Skåne har man bara fått en ansökan som har med jordbruksverksamhet att göra. Det är en firma som besiktar skador på byggnader och skador på jordbruksmark orsakade av djur. Men tillståndet är förknippat med omfattanden villkor. Bland annat finns krav på skyltning av verksamheten, vilka tider den får ske och att bilder eller filmer som innehåller personer som råkat filmas utan medgivande ska raderas omgående.

  – Det handlar ytterst om att man göra en bedömning av övervakningsintresset kontra integritetsintresset. Ska vi bevilja tillstånd måste övervakningsintresset väga tyngre, säger Henrik Kvennberg, handläggare på länsstyrelsen i Skåne.

  De tillstånd som ges är oftast generella. De kan gälla i hela länet och är inte begränsade i tid. Eftersom varje ärende är unikt tar det också tid att handlägga.

  – Vi har några månaders handläggningstid. I vissa fall ska det ut på remiss till kommuner.

  Inga har avslagits

  Datainspektion har gett rekommendation för hur länsstyrelserna ska handlägga ärendena. Där menar man att det just för jord- och skogsbruk ska vara förhållandevis enkelt att få tillstånd och att man därför inte ska dra sig för att söka.

  – Nej, där finns det absolut möjligheter. De som fått avslag har varit för mera kommersiella ändamål där det handlar om filmproduktion eller andra rena kommersiella verksamheter. Där är det svårast. Men vi har inte sett några som avslagits helt när det gäller jord- eller skogsbruk, säger jurist Malin Ricknäs.

  Tillfällig lagstiftning på gång

  I maj 2018 väntas en ny EU-förordning träda ikraft som ska harmonisera lagstiftningen för drönare inom EU. Exakt hur den kommer att se ut är inte klart.

  I Sverige finns ett förslag som innebär att drönarfotografering, från och med den 1 augusti i år fram till EU-förordningen träder ikraft, ska lyda under personuppgiftslagen (PUL) istället för under kameraövervakningslagen om drönare flygs av andra än myndigheter. Det skulle innebära att drönarfotografering under den tiden kan prövas juridiskt i efterhand istället för i förhand som idag.

  Datainspektionen har motsatt sig det och menar att det skulle göra det fritt fram för flygning på allmänna platser med stor risk för att personers integritet kränks. Myndigheten har inte heller föreslagits några extra resurser, vilket man menar gör det svårt att sköta en effektiv tillsyn.

  Exempelvis är dock länsstyrelsen i Skåne positiv till lagförslaget. Där menar man dock att även myndigheter borde få använda drönare på samma sätt som privata aktörer, det vill säga utan tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

  Läs mer: Stöd för tillståndsfria drönarkamerorLäs mer: Jordbruket kan undantas i drönarförbud

  Relaterade artiklar

  Till toppen