Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 13 oktober 2017

  För blött för att sprida – och snart säger lagen stopp

  Det är för blött för att sprida gödsel för många bönder – och snart säger lagen stopp.

   http://www.atl.nu/lantbruk/spirande-lonsamhet-for-kulturgrodor/När vädret inte tillåter spridning av gödsel inom tillåten tid uppstår problem för lantbrukaren. Dispens kan då vara en möjlighet men det är inte självklart.
  http://www.atl.nu/lantbruk/spirande-lonsamhet-for-kulturgrodor/När vädret inte tillåter spridning av gödsel inom tillåten tid uppstår problem för lantbrukaren. Dispens kan då vara en möjlighet men det är inte självklart.

  När det regnat 200 millimeter på kort tid blir det för blött i marken för att sprida gödsel. ATL har pratat med lantbrukare som fått problem med att de snart inte längre är lagliga om de måste få ut gödseln på markerna.

  LÄS OCKSÅ: Dispens på grön mark i söder

  Jordbruksverket har föreskrifter om när gödselspridning får ske. Syftet är att hushålla med naturens resurser och minska risken för att näringsämnen hamnar i vattendrag med övergödning som följd. Tiden för när man får sprida gödsel beror på var man bor och om det är ett nitratkänsligt område. De lantbrukare ATL pratat med bor i Östergötland eller Småland och i nitratkänsligt område. Från 1 november till och med 28 februari är det då förbjudet att sprida gödsel. Den som gör det ändå kan bli åtalad och riskerar böter.

  LÄS OCKSÅ: Sex snabba stortraktorer

  Vad säger Jordbruksverket om vad lantbrukarna i vårt exempel kan göra när det inte går att tömma lagringsutrymmet?

  – Perioden för gödselspridning stängs ju efter den 1 november och om man då inte har möjlighet att hantera, för att förhindra punktutsläpp eller annat, så finns ju eventuellt möjligheten att hitta någon alternativ lagringsplats. Det finns en möjlighet att få dispens för att sprida för den enskilde lantbrukaren, säger Johannes Eskilsson, växtnäringshandläggare på myndigheten.

  Att vädret varit besvärligt är egentligen inte någon anledning till att få dispens för att sprida gödsel. Teoretiskt finns möjligheten att söka dispens. Det är kommunen som är tillsynsmyndighet.

  – Många kommuner är lite försiktiga och det säger vi i vägledningen till dem, att de bör vara försiktiga med att för godvilligt släppa det här.

  Flera orsaker krävs

  Tidsbrist ska inte bli en ursäkt för att få sprida senare. Man bör pröva andra möjligheter att ta hand om gödseln. Vädret kan inte ensamt vara en orsak till dispens men kan vara en del av det. Om problemet blir värre för att man inte sprider. Dock ska man inte förvänta sig dispens varje år. Öka lagringskapaciteten eller möjligheten att sprida ut gödseln vid rätt tillfälle, menar Johannes Eskilsson som upplevt en diskussion om dispens varje år utom när det varit extremt torrt.

   Mikael Roos, mjölkbonde på Skramstad gård utanför Gamleby i Småland
  Mikael Roos, mjölkbonde på Skramstad gård utanför Gamleby i Småland

  Mikael Roos är mjölkbonde på Skramstad gård utanför Gamleby i Småland. Planen var att sprida gödsel inför höstsådden men då gick det inte att köra på marken. På kort tid har det fallit 200 millimeter regn. Just nu går det inte att sprida på vallen heller.

  LÄS OCKSÅ: Så är det att köra traktor i 50

  – Det är ju så fruktansvärt blött just nu så marken tar ju inte upp någonting. Så även om vi får sprida på vallen nu så skulle det göra mer skada än om vi spred lite senare. När vi spred på vetestubben för att plöja och så, marken var mättad. Vi skulle vända på jorden i alla fall. Men när vi kom så långt att vi skulle plöja så gick det ju inte.

  Till höstsådden

  De har också en strategi där de vill kunna spara gödsel till en ganska stor höstsådd areal och lägger därför inte ut så mycket på vallarna efter andra skörden. Nu blir det en större giva på vallen efter tredje skörden istället vilket skapar problem på andra sätt.

  – För vår del är det ett jätteproblem. Vi har mycket lerjordar och vi har höga värden av kalium i markerna. Kaliumet i flytgödsel efter nöt är väldigt högt. Vallen överkonsumerar kalium och vi får in det i gräsfodret till korna.

  Om ni inte kan sprida gödseln innan 31 oktober?

  Då har vi två möjligheter kvar, antingen söka dispens hos vår kommun eller jaga brunnar och det går inte för vi är omgivna med större djurgårdar som också behöver brunnar.

  Så vad gör ni?

  – Vi hoppas det blir torrare väder, annars får vi söka dispens. Nästa år kanske vi lägger mer efter andra skörden vall.

  FAKTA – Lagring av stallgödsel

  Jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under 8 månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och 10 månader vid annan djurhållning. Undantag görs för företag i slättbygden (se lista över nitratkänsliga områden) med 10 – 100 djurenheter som får ha lagringskapacitet för 6 månaders gödselproduktion vid djurhållning som omfattar nöt, hästar, får och getter. Jordbruksföretag med 2 – 10 djurenheter skall ha lagringskapacitet för 6 månaders gödselproduktion oavsett djurslag.

  Källa: Länsstyrelsen i Östergötland

  LÄS OCKSÅ: Mejeri stänger – efter bara ett årLÄS OCKSÅ: Upprustning sänker resultatet för grön jätteLÄS OCKSÅ: 8 000 år gammalt vete fungerar fortfarandeBONDEBLOGGEN: Vad är det i lådan?

  Relaterade artiklar

  Till toppen