Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 8 november 2017

  Skärpta krav för palmolja kan skjutas upp

  Regeringen måste analysera vad hårdare krav på palmolja betyder för biodrivmedelsmarknaden, kräver riksdagen.

  FOTO: Ann Lindén

  HVO-dieselproduktionens beroende av billig palmolja får riksdagen att uppmana regeringen till eftertanke innan den beslutar om ändrade krav för den kritiserade produkten. Riksdagen röstade i dag igenom den lagändring om hållbarhetskriterier för biodrivmedel som ger regeringen rätt att själv besluta om ändrade kriterier. Regeringen bereder en sådan förändring, som gäller vad som ska betraktas som en restprodukt. De folkvalda skickade dock med ett tillkännagivande att en konsekvensanalys måste göras innan regeringen går vidare med sådana beslut.

  Därför bör regeringen överväga att skjuta fram datumet när de ändrade kraven ska börja gälla ett år, till den första juli 2019, anser riksdagen.

  De beslutade lagändringarna är en följd av ett EU-direktiv som bland annat är tänkt att minska skogsskövling för oljepalmsodling. Kryphål som öppnat för billig men tveksamt producerad palmolja ska täppas igen. Hållbarhetskriteriernas utformning lämnas till viss del upp till medlemsländerna och det är där regeringen och oppositionen hamnar på kollisionskurs. Inget riksdagsparti är för nedhuggna regnskogar, men oppositionen oroar sig för de kortsiktiga effekterna av hårdare krav på spårbarhet för palmolja, en följd av den föreslagna ändringen om restprodukter.

  Mer palmolja

  I takt med att HVO-dieseln blivit allt populärare i Sverige har palmoljeinnehållet i den ökat. Skärps kraven kommer priserna att öka och intresset för att välja HVO-diesel framför fossila alternativ minska, med risk att omställningen till en fossilfri trafik bromsar upp, resonerar oppositionen.

  Riksdagen beslutade även om ett tillkännagivande om vikten av långsiktiga och förutsägbara villkor för biodrivmedel. Tillkännagivanden är inte direkt tvingande för regeringen, men den måste visa att den tagit riksdagens uppmaningar på allvar.

  LÄS OCKSÅ: Bakslag för HVOLÄS OCKSÅ: Politiska beslut behövs för biodieselnLEDARE: Självförvållat beroende av palmolja

  Om hållbarhetskriterierna för biodrivmedel

  Hållbarhetskriterierna handlar bland annat om minimikrav på hur mycket mindre utsläpp av växthusgaser, jämfört med fossila bränslen, ett biodrivmedel måste innebära, och att råvaran inte får komma från mark med högt kolinnehåll eller med stor biologisk mångfald.

  Det är inte förbjudet att producera eller sälja eller använda biodrivmedel som inte uppfyller hållbarhetskriterierna, men de kan inte få finansiellt stöd, som till exempel sänkt koldioxidskatt. De kan inte heller räknas till de mål för fossilfria transporter som EU satt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen