Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 mars

  Motorbanor viktiga för sällsynta arter

  Flera motorbanor har visat sig vara viktiga för olika sällsynta arter.

   Öppen sandmark, som finns på flera motorbanor, är viktig för flera sällsynta växt- och djurarter.
  Öppen sandmark, som finns på flera motorbanor, är viktig för flera sällsynta växt- och djurarter. FOTO: Mostphotos

  Det är inte bara fri utveckling som gynnar sällsynta arter. Åtminstone två olika motorbanor har visat sig vara överraskande viktiga för den biologiska mångfalden.

  Motocross gynnar mångfald

  En undersökning som har gjorts av miljöförvaltningen i Landskrona visar att Saxtorps motocrossbana är mycket viktig för ett flertal växt- och insektsarter, det skriver Lanskrona stad på sin hemsida.

  Bakgrunden är att få sydsvenska sandmarker finns kvar eftersom många vuxit igen, odlats upp eller exploaterats. De kvarvarande blir därför extra viktiga för många arter.

  Öppna sandytor

  På Saxtorps motorbana hittades bland annat växterna blåeld, trift, hedblomster och åkervädd samt insektsarterna mjölfly, mindre blåvinge, stäppsandbi och väddstekel.

  ”Motorbanan är väldigt viktig för den biologiska mångfaldens skull. Många av arterna är beroende av öppna sandytor för att kunna sprida sig. Utan aktiviteten på banan skulle området växa igen och inte kunna ha en sådan stor artrikedom”, säger Olle Nordell, kommunekolog i Landskrona stad.

  Kompensation för vägbygge

  Liknande erfarenheter finns från Järva Motorbana, utanför Stockholm, något som ATL skrivit om tidigare. I samband med bygget av Förbifart Stockholm kommer en del av det naturreservat som omger motorbanan att tas i anspråk. Som kompensation för det ska motorbanan göras om till en entré till naturreservatet.

  Järva Motorklubb har motsatt sig detta, bland annat med hänvisning till att deras verksamhet faktiskt gynnar ett flertal rödlistade arter.

  204 fjärilsarter

  Vid en inventering genomförd av zoologiprofessorn Nils Ryrholm hittades en uppseendeväckande stor artrikedom för ett så litet område. Utöver den hotade jättesalamandern samt många arter av steklar hittades 204 olika fjärilsarter, varav sex stycken rödlistade och fem som inte tidigare sett i Mälardalen, skriver Mitt i Stockholm.

  – Det finns säkert mycket fler ovanliga arter i området. De mest sällsynta är de svåraste att hitta, sa Nils Ryrholm i en intervju med Dagens Nyheter.

  Enligt honom utgör motorbanan en mycket ovanlig biotop.

  – Biotoper där marken hela tiden störs och det finns bar sand och bar jord är väldigt sällsynta.

  LÄS MER: Rödlistade arter trivs på crossbanaLÄS ÄVEN: Nytt prisrekord för en T 814LÄS OCKSÅ: Hälften inte nogPREMIUM: Plantering lika artrik som nyckelbiotop

  Till toppen