Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 17 oktober 2017

  Mer krångel och högre kostnader

  – Lägg den längst ned i en byrålåda, glöm bort den, lås och släng nyckel. Det säger Eskil Erlandsson (C) om utredningen av skogsvårdslagen.

   – Förslaget om överklaganderätt ger mer krångel och högre kostnader för alla, säger den tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson.
  – Förslaget om överklaganderätt ger mer krångel och högre kostnader för alla, säger den tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson. FOTO: Hans Runesson

  Tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson ger inte mycket för förslagen i utredningen av skogsvårdslagen.

  – Redan i dag tar den vanlige svenske markägaren stor miljöhänsyn och det har blivit allt bättre sedan frihet under ansvar infördes under 1990-talet. Jag ser inget behov av att ändra balansen mellan skogslagstiftningen och miljöbalken. Det skulle i så fall vara för att förbättra de enskilda skogsägarnas möjlighet att öka sin produktion så vi kan fasa ut fossila produkter.

  Högre kostnader

  – Förslaget om överklaganderätt ger mer krångel och högre kostnader för alla: Skogsägare, myndigheter och domstolsväsende, som ju redan är överbelastat. Skogsägarna behöver fler incitament att bruka sin skog, inte färre.

  Dessutom saknas helt konsekvensanalyser av förslagens effekter på klimat, tillgång på förnyelsebar råvara, export samt jobb och sysselsättning på landsbygden, säger Eskil Erlandsson.

  Nationell anpassning

  – I Århuskonventionen finns möjlighet till nationell anpassning. Ta till vara på den, säger jag. Dessutom har vi i Sverige en kutym att det allmänna företräds av myndigheter eller kommuner, inte av olika löst sammansatta organisationer.

  Han varnar för att överklaganderätten kan ge stora konsekvenser för den enskilde med kostsamma rättegångar som drar ut på tiden.

  Släng nyckeln

  – Det vet vi från andra sammanhang, till exempel rovdjursfrågan, och det kommer att påverka generationsskiften, ekonomi och möjligheterna till banklån, med mera.

  – Jag hoppas utredningen hamnar längst ned i en byrålåda, att man glömmer bort den, låser och slänger nyckel, avslutar han.

  LÄS MER: Vill tillåta att avverkningar överklagasLÄS OCKSÅ: Överklagar stopp för skyddsjaktMER LÄSNING: Miljöminister Skog backar om artskyddetPREMIUM: Kunskap är nyckeln i klimatomställningen

  Relaterade artiklar

  Till toppen