Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Marknadskrönika 15 maj 2017

  Hitta rätt prissäkringstillfälle för rapsen

  Det finns en relativt bra korrelation mellan dieselpriset och rapsoljepriset. Även om Nancy Devores resonemang inte delas av alla marknadsexperter kan det ändå vara bra att hålla i åtanke för att hitta bra prissäkringstillfällen för årets rapsgröda, skriver Malin Eborn i en marknadsanalys.

   Det finns en relativt bra korrelation mellan dieselpriset och rapsoljepriset. Även om Nancy Devores resonemang kanske inte delas av alla marknadsexperter men kan ändå vara bra att hålla i åtanke för att hitta bra prissäkringstillfällen för årets rapsgröda, skriver Malin Eborn.
  Det finns en relativt bra korrelation mellan dieselpriset och rapsoljepriset. Även om Nancy Devores resonemang kanske inte delas av alla marknadsexperter men kan ändå vara bra att hålla i åtanke för att hitta bra prissäkringstillfällen för årets rapsgröda, skriver Malin Eborn.

  Att raps höjer mjölkproduktionen jämfört med soja är välkomna forskningsrön för framtidens rapsodling. Rapsens fodervärde kan få större betydelse för konkurrenskraften på oljeväxtmarknaden i ett längre perspektiv.

  Nyheten om att rapsmjöl är att föredra framför sojamjöl i utfodringen av mjölkkor slogs för första gången fast i Sverige i en doktorsavhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet för några veckor sedan. Den senaste foderstatistiken från Jordbruksverket visar också att användningen av sojaprodukter till nötkreatur minskat med en tredjedel till förmån för rapsprodukter mellan åren 2012 till 2015.

  Även oljepalmsprodukter minskade under samma period i sålt foder på den svenska marknaden. Priset har naturligtvis haft en avgörande betydelse men också en växande insikt om att det går bra att använda en större andel raps i foderblandningar. En tredje bidragande orsak kan vara miljö- och hållbarhetsaspekten. Många lantbrukare har valt bort foder som innehåller sojamjöl till förmån för mer närproducerat foder.RELATERAT: Här produceras kontroversiella palmoljan

  Att rapsmjölet värderas upp kan vara till hjälp för rapsfröpriset om efterfrågan på biodiesel bromsar in om några år. Det menar Nancy Devore, råvaruanalytiker på DHF Team i USA. Hon var en av talarna på en konferens som anordnades av den internationella sammanslutningen för rapsforskning, GCIRC i Alnarp förra veckan. Priset på rapsfrö är naturligen nära knutet till priset på rapsolja.

  Rapsolja är den tredje största vegetabiliska oljan på världsmarknaden. Palmoljan dominerar på den globala marknaden eftersom den är billigast att producera kombinerat med att det finns ett stort överskott i de producerande länderna. På andra plats återfinns sojaolja.

  Efterfrågan på rapsolja till biodiesel ökar inte

  Enhet: miljoner ton. Behovet av vegetabiliska oljor till biodiesel växer i världen men har stagnerat när det gäller rapsolja. Källa: Nancy Devore DHF Team, Global vegetable oil markets, GCIRC 2017.

  Ökad användning av biodiesel har under många år och är fortfarande den starkaste drivkraften för ökad efterfrågan på vegetabiliska oljor i världen. Det har gynnat rapsfrö i förhållande till sojabönor eftersom rapsfrö har ett högre oljeinnehåll.

  Men om efterfrågan på biodiesel skulle stagnera eller bromsa in om några år, vilket hon såg som ett realistiskt scenario, kan proteindelen få en större betydelse för värdet. Köttkonsumtionen per capita ligger fortfarande lågt i många länder jämfört med i USA och i EU. I takt med att välståndet ökar i till exempel folkrika Indien ökar också efterfrågan på kött.

  För det krävs ökad djurhållning med större behov av proteinfoder till följd. Utvecklingen kommer då troligen att gynna den proteinrika sojabönan i förhållande till det mer oljerika rapsfröet.

  Ett högre värde på rapsmjöl är en faktor som kan hjälpa till för att stärka rapsoljans konkurrenskraft mot sojaolja, slår Devore fast.

  LÄS OCKSÅ: Nya riktlinjer för obrukade fältkanter

  Priset på de stora vegetabiliska oljorna i världen följer varandra väl. Störst korrelation finns enligt Nancy Devore mellan rapsolja och sojaolja (98 procent). Däremot gick det inte att se någon korrelation alls mellan priset på rapsolja och utbudet av rapsfrö på marknaden.

  Eftersom den globala oljemarknaden är så stor och de vegetabiliska oljorna är så utbytbara mot varandra behöver inte en liten total rapsfröskörd i världen betyda att rapsfröpriset går upp.

  Däremot finns en relativt bra korrelation mellan dieselpriset och rapsoljepriset (90 %). Hennes resonemang delas kanske inte av alla marknadsexperter men kan ändå vara bra att hålla i åtanke för att hitta bra prissäkringstillfällen för årets rapsgröda.

  Prisutvecklingen på sojaolja påverkar rapspriset

  Priskorrelation mellan rapsolja och andra oljor i procent de senaste 15 åren. Källa: Nancy Devore DHF Team, Global vegetable oil markets, GCIRC 2017.

  LÄS OCKSÅ: Mer mjölk med raps på menynLÄS OCKSÅ: Perenn i åkern kan berika jorden

  Detta är en analyserande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen