facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__39RUF

Veckoanalys

Vete drog kortaste strået igen

Vetepriset sjönk ytterligare 3 procent på båda sidor Atlanten. Sojamjölet sjönk lika mycket, medan sojabönorna backade med bara 1 procent. Samtidigt steg rapsfrö-terminen med 4 procent i Paris. Det är återspeglar kanske suget efter vegetabilisk olja till biodiesel. Priset på nordsjöolja backade samtidigt med 5 procent i veckan.

Mjölk

Priset på SMP med leverans i juni steg med 1 procent i veckan. Ett syntetiskt mjölkpris låg i fredags enligt terminsmarknaden på EEX-börsen på 5,28 kronor från vilket får dras av cirka 50 öre för kostnaden att framställa SMP och smör, vilket ger ett rimligt avräkningspris på mjölk på 4,78 kronor per kilo just nu. Nedan ser vi ett kursdiagram på SMP-terminen, i euro per ton.

Amerikanskt vårbruk

Sådden av majs i USA har kommit igång och hade i måndags blivit klar till 8 procent, vilket är tidigare än de senaste åren, där genomsnittet varit 5 procent. Även för sojabönorna är sådden tidig med 4 procent sått vid detta första rapporteringstillfälle mot bara 1 procent som historiskt genomsnitt. Konditionen på amerikanskt höstvete låg kvar på låga 27 procent i gott/utmärkt skick, men samma siffra förbättrades 1 procentenhet i Kansas. Det kanske är en återspegling av att torkan minskat och att klimatet ställer om till El Niño.

El Niño har en tendens att leda till mer nederbörd i USA och i Europa. Förutom att verka dämpande på priserna på mjölk (via gräs) och spannmål, främst vete, fyller det även vattenmagasinen för vattenkraften. Det skulle alltså kunna ha en prisdämpande effekt på elmarknaden, inte minst i Kontinentaleuropa. Det i sin tur verkar dämpande på inflationen och därmed kanske även på centralbankernas räntehöjningar.

Priset på majs av gammal skörd handlas ovanligt högt. För ett par veckor sedan var priset, omräknat från en majs-bushel på 25,4 kilo till vetets, högre än vetepriset (cent per 27,2 kilo bushel). Detta har hänt för exakt två år sedan också, men hör inte till vanligheterna. Säkerligen kan det bidra till att öka arealen av majs.

Räntan och kronan

På onsdag, den 26 april, väntar sig marknaden att Riksbanken höjer styrräntan från 3 till 3,25 procent. Jag tror att Riksbanken kommer att höja till 3,5. Kärninflationen låg den 14 april på 8 procent och ECB höjde till 3,5 förra månaden och Eurozonens inflation är lägre 6,9 med kärninflation 5,7. Hushållen förväntade sig den 29 mars att inflationen ska bli 10,1 procent kommande år och det var 0,1 mer än i februari. När kronan tappar i värde mot euron får Sverige en högre inflation än Eurozonen. Man gör kronan attraktiv genom att erbjuda en högre avkastning än Eurozonen, inte tvärt om. Alltså måste Riksbanken höja till minst 3,5 procent. Det verkar inte som om detta är väntat av marknaden och därför kan kronan stärkas, mot exempelvis euron.

Oljemarknaden

Priset på råolja sjönk med 5 procent i veckan. Samtidigt steg priset på amerikansk naturgas med 6 procent. Urea handlades märkligt nog 1 procent lägre.

Från Storbritannien rapporteras om en framgångsrik småskalig lösning för att producera kvävegödsel när solen lyser eller vinden blåser. Det finns minst ett par sådana utvecklingsprojekt i Sverige. På några års sikt kan dessa innovationer påverka prisnivån på kvävegödsel nedåt, utan koppling till priset på naturgas.

Om vi återvänder till oljemarknaden, kan vi notera att USA för andra veckan i rad producerade 12,3 miljoner fat om dagen, något mer än tidigare. USA, som är en mycket välinformerad aktör, fortsätter även att i lugn takt sälja sin strategiska petroleumreserv. USA fortsätter också att exportera ca 2 miljoner fat netto om dagen.