facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Om ATL Marknadsbevakning

 

All data i ATL:s marknadsbevakning levereras av Skira samt trepartsaktör.

Källor: OKQ8, Lantmännen, Millistream Market Data, Nasdaq OMX, Nordpool spot, Skogssällskapet, Virkesbörsen

 

Förklaringar till priser och värden

 

Tyska odlarpriser kvarnvete och foderkorn. Viktade snittpriser som odlare i Nordtyskland fått av handelsorganisationer och föreningar vid leverans till anläggning. Kvarnvete= A-vete 13 procent protein, falltal 250. Källa: Landwirtschaftskammer Niedersachsen.


Brödvete Sverigeexport, aktuellt svenskt brödvetepris som visar vad handelsaktörerna får betalt. Priset läggs ut en gång i veckan är ett fob-pris (fritt lastat ombord på en båt) för brödvete i en hamn i södra Sverige. Handelsaktörerna rapporterar in priser som Jordbruksverket sedan väger samman till en svensk offentlig notering.


Arla a contopris, konventionellt och eko. I Arlas a contopris ingår ett kvalitetstillägg, tillägg för Arlagården plus och i det konventionella priset ett tillägg för icke-GMO-foder. Priset uppdateras månatligen. Källa: Arla Foods.


Syntetiskt mjölkpris, mjölk med 4% fett består av 5% smör (80% fett) och 9% SMP. En processkostnad i mejeriet på 40 öre per kg mjölk för att närma sig ett pris fritt gården tillkommer.


Livkalv notering Sverige, vikt 85 kg. Priset avser genomsnitt av SRB och SLB. Källa: HK Scan.


Livkalv notering Danmark, vikt 85 kg. Priset avser Status 1. Källa: SamMark.


Kor Sverige Genomsnitt, klass O, fetthalt 3, genomsnittspris från de största slakterierna, 2 veckors fördröjning. Från de officiella svenska priserna på animalier är fråndraget ett transporttillägg på 1,20 SEK/kg för ko.


Kor Danmark Genomsnitt, klass O, fetthalt 3, genomsnittspris från de största slakterierna, 2 veckors fördröjning.
Lamm Sverige Genomsnitt, genomsnittspris från de största slakterierna. Från de officiella svenska priserna på animalier är fråndraget ett transporttillägg på 2 SEK/kg för lamm.


Ungtjur Sverige Genomsnitt, klass R, fetthalt 3, genomsnittspris från de största slakterierna, 2 veckors fördröjning. Från de officiella svenska priserna på animalier är fråndraget ett transporttillägg på 1,20 SEK/kg för ungtjur.


Ungtjur Danmark Genomsnitt, klass R, fetthalt 3 genomsnittspris från de största slakterierna, 2 veckors fördröjning.
Slaktgris Sverige Genomsnitt, genomsnitt från de största slakterierna, 2 veckors fördröjning. Från de officiella svenska priserna på animalier är fråndraget ett transporttillägg på 0,50 SEK/kg för slaktgris.


Slaktgris Danmark Genomsnitt, genomsnittspris från de största slakterierna, 2 veckors fördröjning.


För samtliga svenska köttpriser gäller att i priset ingår alla kända tillägg och avdrag kopplat till olika koncept och typer av avtal. Till exempel ingår tillägg för KRAV och andra ekologiska märkningar i priset, som då varierar med andelen ekoslakt varje vecka. Källa för svenska och danska köttpriser: Jordbruksverket.


Slaktgris Notering HK Scan och KLS Uggglarps, för bäst betalda viktklass. Källa: HK Scan och KLS Ugglarps.


Rundvirke Finland, snittpriser för leveransvirke senaste 4-veckorsperioden, sammanställt av Naturresursinstitutet Luke.


Elpris rörligt, veckomedelvärde från Nordpool spot.


Elcertifikat, veckovärde från Svensk Kraftmäkling.


Ränta statsskuldväxlar 3 månader, veckomedelvärde på ränta statsskuldväxlar 3 månader från Riksbanken i procent.


Ränta statsobligationer 5 år, veckomedelvärde för ränta statsobligationer 5 år.