facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Upp för energiråvaror – ned för jordbruksprodukter och gödselpriser

Den senaste veckan steg priset på olja, naturgas och kol kraftigt med upp till tio procent. Lägre lager och oro för en rysk militär offensiv i kriget mot Ukraina och allmänt ökad hotbild, ligger bakom prisuppgången på framförallt kol.