facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Upp för energiråvaror – ned för jordbruksprodukter och gödselpriser

Den senaste veckan steg priset på olja, naturgas och kol kraftigt med upp till tio procent. Lägre lager och oro för en rysk militär offensiv i kriget mot Ukraina och allmänt ökad hotbild, ligger bakom prisuppgången på framförallt kol.

Priset på vete och raps föll båda ovanligt mycket i veckan efter en något negativ månadsrapport för vete från det amerikanska jordbruksdepartementet. Utgående lager justerades emellertid ned kraftigt för sojabönor, ändå föll priset på sojabönor med tre procent på börsen i Chicago.

Priserna på mjölk – skummjölkspulver och smör – var oförändrade i veckan, efter en uppgång på 5 procent i början av året.

Rysslands hot mot väpnat angrepp på Ukraina verkar bara ha påverkat energiråvarorna. Men när Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina i februari 2014, blev reaktionen i vete- och majspriserna kraftig.

Ukraina står för 12 procent av den globala exporten av vete och 16 procent av den globala exporten av majs. Ryssland är också en nettoexportör av vete med 17 procent av total export av vete, men bara två procent av majsexporten. Största majsimportören är Kina, följt av Mexiko. Priset på majs backade med två procent i Chicago i veckan, trots en nedjustering av utgående lager i USDA:s månadsrapport. En orsak till detta kan ha varit omslag till gynnsammare väder.

Torka i Brasilien, Argentina och USA

Det råder La Niña sedan november och det bidrar till att orsaka det torra vädret vi sett i södra Sydamerika. Torka har drabbat Argentina och södra Brasilien hårt. Strax före nyårsafton deklarerades undantagstillstånd i delstaten Paraná i Brasilien. Skörden av sojabönor har blivit mycket mindre än väntat i denna delstat som producerar näst mest sojabönor i Brasilien.

De flesta prognosmakare väntar sig att La Niña fortsätter i februari, men avtar och tar slut i mars. Om man ser positivt på detta, betyder det att norra halvklotets odlingssäsong sker utan La Niña och under normala klimatförhållanden.

Det har varit onormalt torrt inte bara i Argentina och södra Brasilien de senaste tre månaderna, utan även i USA, inte minst i södra Kansas. Medan nederbörden nu återkommer till Argentina och Brasilien, fortsätter torkan på prärien och i de västra delstaterna i USA enligt prognosmodellen GFS.

Europa har i stort sett haft normal nederbörd. Detta väntas fortsätta, med torrare väder även i västra Europa, som Spanien, Storbritannien och Frankrike.

Sojan justeras ned i Wasde-rapport

I årets första månadsrapport (”WASDE”) från det amerikanska jordbruksdepartementet justerades utgående lager ned för majs (-2,5 miljoner ton till 303 miljoner ton). Efter torkan i Argentina och södra Brasilien justerades produktionen ned med 500 000 ton respektive 3 miljoner ton från decemberrapporten. I förhållande till totala utgående lager är detta en närmast försumbar justering.

Torka ser ut att sänka sojaskörden i Sydamerika

För sojabönor, som ofta är den första grödan, som sedan följs av en andra, oftast majs, har torkan föranlett en större nedjustering. På global basis sänktes utgående lager med nästan 7 miljoner ton till 95 miljoner ton. Produktionen i Argentina justerades ned med 3 miljoner ton till 46,5 och i Brasilien med 5 miljoner ton till 139 miljoner ton. För vete höjdes globala utgående lager med nästan 2 miljoner ton till 280 miljoner ton. Det är ett förhållandevis stort globalt lager.

Institutionella placerare är extremt köpta i terminsmarknaderna för majs, sojamjöl, kaffe och canola. De har ökat sina köpta positioner i kaffe, alla energiråvaror och framförallt i canola. I canola har de aldrig varit så köpta som de är nu. De minskade den köpta positionen mest i socker, förmodligen drivet av väderleksprognosen om mer nederbörd över Brasilien. De positioner som finansiella aktörer är extremt köpta i, är också de råvaror de har mest att sälja i framöver. Det finns ingen råvara av betydelse som institutioner är nämnvärt positionerade i för prisnedgång.

Trögt för oljeproduktionen

Oljelagren fortsätter att minska. I veckan minskade lagren i USA med 4,5 miljoner fat, vilket är en ovanligt stor förändring på en vecka. Lagren har minskat sju veckor i rad. Lagren är nästan 18 miljoner fat lägre än de var innan pandemin började. Den lagerökning som uppstod när resandet fick ett abrupt slut vid pandemins ankomst för två år sedan, är alltså helt borta.

USA:s produktion har varit trög att få igång, men antalet aktiva borr-riggar för olja är nu tillbaka på den nivå som passerades på vägen nedåt i april för två år sedan. Fortfarande är det emellertid en bit kvar från nuvarande 492 till 670 riggar som det var innan pandemin slog till.

Priset på gödsel faller

Priset på urea FOB New Orleans fortsatte att falla i veckan. Prisnedgången var nästan 10 procent och prisfallet hittills i år närmar sig 20 procent. Även priset på fosfor backade och noterar en prisnedgång på fem procent hittills i år.

Valuta

Valutamarknaden var lugn, med i princip oförändrade växelkurser.