facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Svagare krona tar udden av prisfall på råvaror

Prisfallet på råvarumarknaden ökade vartefter veckan gick, i framförallt industrimetaller och råolja. Priset på diesel har gått ner med 15 procent på en månad och koppar med 10. Priset på jordbruksprodukter, till exempel vetepriset i Paris, har gått upp med 10 procent. Ur svenskt perspektiv spelar det också stor roll att kronan på en månad tappat sex procent mot dollarn och tre procent mot euron.