facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Sockerpriset på uppåtgående

Marknaden för socker är ett av få positiva undantag på en råvarumarknad i full reträtt. Det finns flera anledningar till detta.

Neonikotinoider har varit förbjudna för sockerbetor i EU sedan 2018. I Frankrike har ett undantag funnits för lantbrukare fram till och med förra året, men i år är det alltså slut med det. I EU har intresset att odla sockerbetor följaktligen minskat, när det inte finns något lämpligt och effektivt växtskydd och det för de flesta inte är riktigt begripligt varför neonikotinoider inte ska få användas. Det är därför inte förvånande att produktionen minskat. Hektarskörden i EU har sjunkit 13 procent sedan 2018. Arealen har minskat med 15 procent.

EU-kommissionen räknar i år med att arealen i EU minskar ytterligare 4 procent och att hektarskörden blir 10,8 ton, vilket är 0,1 ton mer än förra året, men 0,1 ton mindre än genomsnittet sedan 2018.

Eftersom både regn och påverkan av den virussjukdom som neonikotinoiderna indirekt skyddade mot, kan påverka årets skörd både positivt och negativt, är det alldeles för tidigt att gissa om produktionen i år blir högre eller lägre.

I diagrammen nedan ser vi utvecklingen av arealen i EU och även i Sverige.

Sveriges areal väntas som vi ser, att öka i år. Det ser ut som en affärsmässig reaktion på ett attraktivt pris.

Priset på råsocker var oförändrat i veckan som gick, som vi ser i diagrammet nedan. Priset anges i cent per pund.

I svenska kronor har priset på råsocker gått upp med 160 procent sedan 2018. Man får väl anta att de, som i Sverige lobbade hårdast för ett förbud för neonikotinoider, är nöjda trots att socker för invintring av bin är den största kostnaden för medlemmarna.

Eftersom hektarskörden minskat 15 procent, men priset ökat med 160 procent, har intäkten per hektar ändå ökat kraftigt sedan 2018. Det kan jämföras med priset på vete, som ökat med 37 procent i svenska kronor.

Råsocker jämfört med vitt socker

Terminskontrakt på vitt socker handlas på börsen i London. I diagrammet nedan ser vi att skillnaden mellan vitt socker och råsocker först ökat den senaste tiden och sedan kollapsat. Orsaken är bland annat förändringen i energipriset, delvis den högre prisnivån.

Spannmålsavtal och WASDE

Turkiets utrikesminister sade i onsdags att spannmålsavtalet kan bli förlängt i två månader efter en resa till Moskva. Ryssland har sagt att de inte vill förlänga efter torsdag, den 18 maj om inte de påstådda hindren för rysk export tas bort.

Läs också

Spannmålsavtal nära förlängning

WASDE-rapporten publicerades i fredags med första balanserna för 2023/24. Såväl ”trend yield” som areal var kända sedan tidigare för USA, men efterfrågan var USDA:s analytiker försiktiga med. Utgående lager var generellt sett högre än marknaden väntat sig, men för vete var det lite positivare.

Med handelsavtalet nämnt ovan i minnet, är USDA:s prognos för Ukrainas produktion av vete bara 16,5 miljoner ton i år, vilket beror på ytterligare lägre areal. För ett par år sedan producerade Ukraina över 30 miljoner ton. När samtidigt skörden slår helt fel i USA, kan detta motivera ett högre pris på vete, men en prisuppgång måste då ske samtidigt som priset på majs faller. Risken i vetemarknaden är i alla fall, som jag ser det, på uppsidan.

Läs också

Rekordstora skördar i WASDE-rapport