facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__39RUF

Veckoanalys

Mjölkproduktionen mattas – men Sverige går mot strömmen

Mjölkproduktionen ökar allt långsammare i Europa och i USA och sjunker redan i Nya Zeeland. Det är en normal reaktion på lägre priser. Men i den senaste siffran från Sverige stiger mjölkproduktionen med 3,7 procent jämfört med förra året.

På terminsbörsen i Leipzig sjönk priset på smör med en procent medan priset på SMP steg med en procent i veckan. Mjölk Klass 3 i USA handlades oförändrat. På månadsbasis är ett nordvästeuropeiskt mjölkpris beräknat från spotpriser på SMP och smör 7 procent lägre i onsdags än det var förra månaden, med ett pris som motsvarar 5 kronor per kilo mjölk. Arlas senaste a contopris ligger på 4,287 kr per kilo, även det lite lägre än i juni.

I diagrammet nedan ser vi hur dessa priser utvecklats över tiden.

Det är intressant att produktionen nu ökar allt långsammare i Europa och USA. I Nya Zeeland är produktionen redan lägre än den var för ett år sedan. Detta är en helt naturlig marknadsreaktion på de mycket lägre priserna. Allt pekar på att produktionen snart kommer att minska i Europa och i USA. I diagrammet nedan ser vi förändringen på årsbasis för produktionen i Nya Zeeland.

I diagrammet nedan ser vi produktionsförändringen och även förändringen av antalet mjölkkor i USA. Den senaste statistiken publicerades i veckan.

Slutligen för de tre största producenterna i Europa: Tyskland, Frankrike och Nederländerna, är ökningstakten i mjölkproduktionen nere på 0,25 procent jämfört med samma månad förra året. Så sent som i januari var ökningstakten över 2 procent.

Det intressanta är att i Sverige stiger produktionsökningen. I januari var ökningstakten densamma som i Tyskland, Frankrike och Nederländerna, som vi såg ovan. Sedan dess har produktionsökningstakten ökat ännu mer i Sverige och nådde +3,7 procent i maj jämfört med samma månad förra året.

Man undrar direkt vad som kan ligga bakom? Den viktigaste orsaken är att raset i värdet på den svenska kronan gjort import dyrare. Priset i svenska kronor har utvecklat sig bättre än priset i euro. Skillnaden jämfört med för ett år sedan är ungefär 10 procent. Över tid kommer kostnaderna också att stiga, men det här är ett tydligt exempel på hur en kronförsvagning gynnar produktion i Sverige. 

Gödsel- och oljepris högre

Den lägre BNP-siffran för andra kvartalet i Sverige borde inte ha förvånat någon som läser de här veckoanalyserna och sett diagrammen på den kraftiga minskningen av mängden pengar, kraftigare än sedan åtminstone år 1990. Eftersom penningmängden fortfarande är i fritt fall kommer folks vilja eller förmåga att spendera att fortsätta minska. Fallet i BNP kommer alltså att fortsätta. Om lantbrukare, som vi sett i exemplet ovan, gynnas av inflation och kronförsvagning, sker detta på alla andras bekostnad, så att säga.

I veckan noterades högre oljepris. Det var något jag nämnde i förra veckans analys – vad skulle hända om oljepriset steg till 100 dollar igen?

Oljepriset steg med 5 procent i veckan och diesel med över 10 procent. Det är möjligen en återspegling av oro för strypt rysk export. En sådan oro skulle också förklara prisuppgången på urea och diammoniumfosfat, som steg med 32 respektive 14 procent. Om dessa prisuppgångar håller i sig är det en signal om att spannmålspriset också kan stiga. Kvävepriset har tidigare varit en ledande indikator för spannmålspriset, t ex på vete. Detta är värt att hålla koll på i veckan och framöver. 

Läs tidigare marknadsanalyser av Torbjörn Iwarson:

Uppåt på spannmålsmarknaden efter ryskt nej till avtal

Stora rörelser på valutamarknaden dominerar prissättning