facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Flera tecken på att trender är nära vändning

Vetemarknaden har fallit länge, men nu börjar spekulanterna stänga positioner för nedgång. Prisuppgången på socker har tappat kraft. Att olje- och framförallt gaspriset sjunkit återspeglas i lägre intresse att borra efter mer i USA. Det är tecken på att trenderna börjar mogna.

Förra veckan noterade vi att arealen av sockerbetor ökar i Sverige efter den starka prisuppgången, medan arealen minskar i resten av EU. Jag uppfattar svenska lantbrukare som mer affärsmässiga än andra och som en ledande indikator om allmän produktionsrespons. Ett högt pris botar ett högt pris.

Tittar vi på prisutvecklingen på oktoberkontraktet på råsocker (nedan), ser vi att prisuppgången tappat all kraft. Trenden håller på att brytas. Det kan med andra ord vara hög tid att prissäkra det här årets försäljning. Är man på inköpssidan kanske man ska vänta med att låsa priser.

Olja

Privata sektorns oljelager fortsätter att öka i USA och även totala lager inklusive den statliga strategiska petroleumreserven håller sig, trots att USA löpande säljer från reserven och det finns en nettoexport på ett par miljoner fat om dagen.

Fredagskvällens rapport om antalet oljeriggar i drift visade en ganska stor minskning på elva riggar jämfört med veckan innan. Antalet är också lägre än för ett år sedan. Det lägre oljepriset visar sig i ett lägre intresse att producera mer. Framförallt föranleder det enorma prisfallet på gas en stor minskning av antalet gasriggar. Nedan ser vi utvecklingen för totalt antal borr-riggar i USA, alltså både för olja och för gas.

Det som tynger både spannmålspriser och olje- och gaspriser är oro för svagare efterfrågan. Oron fick ny fart i veckan, när exempelvis det tyska ZEW-indexet återigen vände till den negativa sidan.

För naturgas har vi alltså en tydlig bild av att ökningstakten på utbudssidan redan visar tecken på att minska. Samtidigt säger ledande indikatorer att efterfrågan kommer att fortsätta att minska. Om det var säkert att efterfrågan skulle minska, skulle emellertid inte aktiemarknaden handla på den nivå den gör nu. Utvecklingen i naturgasmarknaden är intressant, eftersom den speglas i utvecklingen på marknaden för kvävegödsel.

Vete

Efter att beskedet om ytterligare en förlängning av ”Svarta havs-avtalet” för fri export av spannmål från Ukraina och Ryssland, föll marknaden tungt. Trots detta, lyckades decemberkontraktet i Chicago inte notera en ny botten. Matif föll till ny botten, men i fredags höll sig marknaden över torsdagens lägsta noteringar.

En faktor som kanske bidrar till Chicagos relativa styrka stod möjligen att finna i fredagskvällens rapport om positionering hos marknadens aktörer. Spekulanterna, som har sålt sig allt kortare i vetemarknaden, har börjat köpa tillbaka terminskontrakt. Uppenbarligen börjar de tycka att marknaden börjat gå för långt. Om den här rännilen ökar i styrka, kan det vända pristrenden; Det, och missväxten i USA, och uppenbarligen också i Kina. Kina har till april i år importerat 6 miljoner ton vete, vilket är 60 procent mer än samma period förra året, enligt uppgifter från den kinesiska tullmyndigheten.

 

Mjölk

Slutligen lite om mjölkmarknaden. På marknaden har prisfallen mattats. Juli-kontraktet för skummjölkspulver (SMP) har planat ut vid 2 500 euro per ton. Möjligen har priset nått ner för långt på kort tid. Lantbrukare kan inte rimligen ha hunnit med att minska produktionen, de som haft högst kostnader eller svårast med kassaflödet. Det tar lite tid för den mekanismen att bita. Kanske börjar tiden nu komma ikapp. Det skulle kunna utlösa en rekyl i priset på terminsmarknaden.