facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__39RUF

Veckoanalys

Vetepriset rasar på Chicagobörsen

Priset på vete rasade med 10 procent på Chicagobörsen. Europeiskt kvarnvete klarade veckan lite bättre, men även majs hade en tung vecka med en prisnedgång på 7 procent.

Amerikanska grödor i sämre skick

Konditionen i ”good/excellent” på amerikansk majs och sojabönor minskade två procentenheter i måndagens crop condition-rapport från USDA. Bakom detta ligger en ökad torrhet i USA. Sedan en botten den 13 juni när 6,9 procent av USA var drabbat av torka i de värsta klassificeringarna enligt US Drought Monitor, hade denna siffra ökat till 9,77 för en vecka sedan. I torsdagens rapport hade torkan ökat till 10,75 procent av USA med ”allvarlig torka och värre”. Det lär kunna återspeglas i ytterligare nedgång i andelen av majs och sojabönor i ”good/excellent” i måndagskvällens rapport från USDA.

Det är inte säkert att marknaden bryr sig om det, liksom den inte brydde sig om den sämre konditionen och ökade torkan för en vecka sedan.

Bombade exporthamnar

I mitten av förra veckan bombade Ryssland återigen en ukrainsk spannmålshamn vid Donau, vilket fick priset på vete, främst i Chicago, att rusa, för ett ögonblick. Strax därefter spreds emellertid listan på vilka anbud som kommit in till Egyptens GASC, vilket fick marknaden på fall igen.

GASC fick nämligen in anbud på hela 1,6 miljoner ton vete, varav 1 miljon ton var från Ryssland. Det lägsta anbudet från Ryssland låg på 250 dollar FOB, vilket motsvarade 225 euro per ton, samtidigt som Matif låg på 245 euro.

Det ser ut som om ryssarna å ena sidan försöker få upp priset genom att bomba grannlandet, men de har själva panik att sälja vad de kan. Förutom att vara en osmaklig metod att göra spannmålsaffärer på, måste det också tolkas som att ryssarna tror att Ukraina kommer att svara med samma mynt, vilket de kan göra med de nya vapen de har. Ukrainska attacker på krigsfartyg i Sevastopol-hamnen mot slutet av veckan visade det.

På det hela taget är min tolkning att detta inte alls är negativt för vetepriset, tvärtom. Det kan bli tvärstopp i exporten av både ryskt och ukrainskt spannmål, liksom av gödsel genom Svarta havet.

Största reaktionen på Chicagobörsen

Som vi ser i kursdiagrammet nedan, med dagliga stängningspriser för europeiskt kvarnvete i Paris i euro per ton och Chicagovetet omräknat till euro per ton, var det främst Chicago som backade i veckan som gick. Nedgången var 10 procent i Chicago, men bara 5 procent i Paris.

Diagrammet visar även något annat, som man nästan alltid ser: Över tid har prisutvecklingen för decemberkontraktet på Chicagobörsen varit sämre än prisutvecklingen för decemberkontraktet på europeiskt kvarnvete. Detta beror på den högre prissatta lagringskostnaden för det amerikanska kontraktet.

Vete jämfört med raps

Rapspriset steg i veckan, men det var mest en rekyl på det ganska stora pristappet för två veckor sedan. Som vi ser i diagrammet nedan, är det överlag inte någon stor avvikelse mellan var priset på vete handlas och var rapsfrö handlas.

Vete och naturgas

Det har skämtsamt sagts att vete är processad naturgas. Av naturgas tillverkas kvävegödsel. Priset på Chicagovete är, i det här fallet, fortfarande ”högt” i förhållande till priset på naturgas. Det här gapet skapar hög lönsamhet att producera vete med naturgastillverkad gödsel och marknadsekonomin kommer att sluta det här gapet, på ett eller annat sätt, förr eller senare. Antingen genom att vete (majs) faller i pris eller att priset på naturgas och gödsel stiger.

Producenter skyddar sig mot prisfall

Uppenbarligen är amerikanska bönder eller spannmålshandlare med vete i lager, oroliga för att priset ska falla ytterligare, därför att deras nettoposition i terminer på Chicago-vete återigen har vänts till nettosålt, som vi ser i diagrammet nedan.