facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Prisfallet på vete och majs fortsätter

Den senaste månadens prisfall har fortsatt på alla marknader. Lägre efterfrågan är orsaken. I USA föll vete- och majspriset med tio procent. Oljepriset föll oväntat lika mycket. Marknaden diskonterar en lågkonjunktur.