facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__39RUF

Veckoanalys

Vetepriset vände uppåt

Vetepriset steg med fyra procent på Chicagobörsen i veckan. Sojaolja steg med 5 procent. Priset på nordsjöolja tappade samtidigt 6 procent till under 75 dollar per fat.

Förra veckan skrev jag att vetepriset kommit ner väl mycket. Som läsare av den här veckoanalysen förra veckan kanske du noterade att producenter av vete, istället för att ha sålda terminskontrakt för prissäkring, istället är nettoköpta terminskontrakt? Jag tycker att det visar på en stor övertygelse att priset på vete sjunkit till ett allt för lågt pris. Fram till i tisdags, när den amerikanska finansinspektionen CFCT läser av innehaven på alla handelskonton, hade institutionella placerare sålt ytterligare 13 000 terminskontrakt. Producenterna hade köpt ytterligare 11 000. 

Jag tror att den prisuppgången på vete kommer att fortsätta i veckan som kommer. Institutionella placerare har just sålt mer terminskontrakt än de gjort på fem år och de förlorar pengar på dem när priset går upp. Alltså har de bråttom att köpa tillbaka dem. Lantbrukarna å sin sida kanske till och med köper mer, åtminstone till att börja med.

Matprisindex steg

FAO:s matprisindex ökade för första månaden på ett år,  plus 0,6 procent. Medan FAO:s delindex för spannmål fortsatte ned, bidrog framförallt prisuppgången på socker med plus 17,6 procent på en månad till uppgången i matprisindexet. Priset på kött, drivet framför allt av en uppgång på griskött, bidrog också.

Vad gäller socker har det kommit rapporter om lägre produktion i Kina och Indien. Förra veckan skrev jag att priset kommit upp väl högt. Oktoberkontraktet på råsocker stängde oförändrat på veckan efter en ny uppgång i fredags.

Högre räntor

Efter Riksbankens höjning med 0,5 procent av styrräntan för två veckor sedan, till 3,5 procent, var det nu dags för de större spelarna på skolgården. I onsdags höjde den amerikanska centralbanken räntan från 5 till 5,25 procent. I torsdags höjde ECB räntan från 3,5 till 3,75 procent. Båda höjningarna var helt väntade.

Marknaden tänker sig att detta är slutet på räntehöjningscykeln. När arbetsmarknadsstatistiken i USA kom in starkt i fredags, spred sig uppfattningen att det verkligen blir en ”soft landing”. Med andra ord, har marknaden fått för sig att USA klarar sig utan en lågkonjunktur men har brutit inflationen.

Personligen undrar jag om det inte är en lite för snabb och optimistisk slutsats av marknaden. Här har vi precis läst om FAO:s globala matprisindex som gått upp och ett vetepris som förmodligen kommer att gå upp lite till i den här rekylen som började förra veckan. Vi kan också ta en titt på marknaden för mjölk.

Justerade medlemspriser

Medan mejeriföreningarna raskt har justerat ner sina medlemspriser har prisutvecklingen på marknaden varit betydligt lugnare. Som vi ser i diagrammet nedan, handlas åtminstone smör tydligt över de lägsta noteringarna de senaste månaderna. Takten i prisnedgången på SMP ser också ut att börja ebba ut.

Är det inte också helt naturligt, att om marknaden i stort tror att centralbankerna är färdiga med räntehöjningarna, vars syfte är att få ner priserna på exempelvis livsmedel, att priserna på just de råvarorna då stiger? Bara för att trycket nedåt på dem lättar?