facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Oro på marknaden när vetepriset rusar

Priset på vete rusade på Parisbörsen förra veckan och majs fortsätter klättra. Även oljepriset steg medan naturgasen sjönk i Europa. Högkonjunkturen ser nu ut att gå mot sitt slut vilket faktiskt kan gynna lantbruket.