facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__39RUF

Veckoanalys

Rekyl i vetet men lägre efterfrågan sänker resten

Nedgången i konjunkturen har fått de första bankerna att kollapsa, vilket ökade prisnedgången på konjunkturrelaterade råvaror som olja och sojabönor. Vetemarknaden har rekylerat efter en uppmärksammad crop-condition rapport från Kansas och oron inför förlängningen av spannmålsavtalet för Ukraina. Hur kommer det här att fortsätta?

Det var först i måndags kväll den 13 mars som marknaden uppmärksammade den ganska dålig konditionen på vetet i Kansas, där bara 17 procent bedömdes som ”good/excellent condition”. Det är samma nivå som veckan innan, men då var det ingen som tittade. Det här bidrog till att ge veteterminsmarknaden stöd.

Den rikstäckande veckovisa rapporteringen från USDA kommer igång först i början av april.

Att Ryssland bara gick med på en förlängning av spannmålsavtalet med FN med 60 dagar istället för tidigare avtalade 120 dagar, bidrog också till oron. Det är en obefogad oro enligt mig.

Ryssland försöker få in en riskpremie i vetemarknaden och det ser ut som om det lyckades lite grand. Den ryska ledningen har ett intresse av att ”prata upp” spannmålspriset eftersom man vill ha bra betalt och det kommer alltid ut oroande information därifrån, oavsett från vem. Det kan vara värt att komma ihåg att det ryska ordet för sanning uttalas ”pravda”. Nedan ser vi kursdiagrammet för decembervete på Matif.

Räntefokus och oro för banker

Den europeiska centralbanken höjde, som väntat, räntan i torsdags från 3 till 3,5 procent. Riksbanken har sitt andra penningpolitiska möte först den 25 april och väntas då höja styrräntan från nuvarande 3 procent och gissningsvis till 3,5 procent också.

På onsdag är det dags för den amerikanska centralbanken att höja räntan igen, från 4,75 troligen till 5 procent. Marknaden tolkade räddningen av först SVB och Signature Bank förra helgen, som det ”FED pivot”, marknaden hoppats på, det vill säga en tvärvändning från räntehöjningar till räntesänkningar.

Till detta har bidragit att centralbanken var inblandad i beslutet. Detta måste man emellertid förstå mot bakgrund av att USA har tre finansinspektioner, där vi i Sverige bara har en. Centralbanken ansvarar för översynen av banker i USA. Detta har alltså inget med räntebesluten att göra. Därför är det troligt, just nu, att räntan kommer att fortsätta att höjas, men titta på hur marknaden prissätter räntan i USA första kvartalet nästa år: Terminspriset på Eurodollar futures (det är terminskontrakt på räntan på 3-månaders bankinlåning och inte en valutatermin) har på en vecka rasat 1,2 procent. Eurodollar futures handlas till pris = 100 minus räntesatsen.

I Tyskland har tvåårsräntan sjunkit från 3 i början av veckan till 2,5 procent nu. Marknaden tror att räntehöjningarna är över och att det snart blir räntesänkningar. Jag tror emellertid inte att varken FED, ECB eller Riksbanken är klara på länge än med sina räntehöjningar. Det innebär också att global ekonomi kommer att fortsätta ner i lågkonjunkturen. Därmed fortsätter efterfrågan att minska på kött och foderspannmål, som sojabönor och majs.

Kraftigt fall för olja

Oljemarknaden har fallit kraftigt. Folk förväntar sig att USA ska köpa tillbaka den olja de tidigare sålde från sin strategiska petroleumreserv. USA kommer istället vid något tillfälle att sälja mer och det kommer att få priset på fall och detta är syftet. Folk med intressen av ett högt oljepris, till exempel oljebranschen i USA och ryska troll kommer att ifrågasätta Biden. Kom då ihåg att ett riktigt lågt oljepris förmodligen riskerar att få Ryssland att krascha.

Oljepriset är nu i första hand på väg till 60 dollar och när den nivån bryts är nästa psykologiska stödnivå 40 dollar. Ett lågt oljepris är samtidigt bra för Kina, USA och Europa. Det är bra för gödselpriserna, men risker finns för brist på kalium om Ryssland övergår i internt kaos. Kalium bör man kanske ha en buffert av.

Ett lågt oljepris innebär också att efterfrågan i Mellanöstern på mjölk från Europa minskar. Nästa vecka ska jag gå igenom detta lite noggrannare.