facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Läge att prioritera vete – men se till att prissäkra

Priserna på jordbruksprodukter och diesel har nått en nivå där konsumtionen minskar. USDA:s WASDE-rapport visade högre lager av förra årets skörd, men lägre av kommande års. Det är både en signal om att konsumtionen just nu ransoneras – och att lantbrukare måste producera mer inför nästa år. I veckan steg återigen priset på bland annat vete, sojabönor och rapsfrö medan det än en gång sjönk för skummjölkspulver.