facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Bra köpläge för vete

Sänkta lager av vete i månadsrapporten från USDA och högre gödselpriser pekar ger stöd till vetemarknaden. Råoljepriset å andra sidan, som gått upp kraftigt, möts av ökat intresse att borra efter olja och dämpade köp av USA till sin strategiska petroleumreserv.

Marknaden reagerade negativt på WASDE-rapportens data för majs och sojabönor men positivt för vete. I diagrammet nedan ser vi förändringarna från förra månaden i utgående lager enligt USDA.

Efter torkan och de sämre crop ratings USA haft, rapporterade USDA i månadsrapporten att avkastningen per acre var lägre för både majs och sojabönor än förra månaden. För majs hade USDA emellertid en marginellt högre avkastning än vad marknaden förväntat sig. För sojabönor var det marginellt sämre. För båda grödorna var avkastningen trots allt högre än förra året – för majs 173,8 bushel per acre mot 173,3 förra året och för sojabönor 50,1 bushels per acre mot 49,5 förra året.

Den positiva reaktionen på WASDE-siffrorna för vete beror på de kraftigt lägre globala lagren i rapporten. Lagret höjdes med 1,5 miljoner ton i Ukraina, men sänktes 3 miljoner ton i Australien, 2 i Kanada och 1 i EU och Argentina.

Detta kontrasterar mot AMIS-rapporten förra veckan, som höjde globalt utgående lager med 1,3 miljoner ton. I diagrammet nedan ser vi utgående lager av vete, i antal dagars konsumtion, enligt USDA respektive AMIS.

Gödsel

När lagerstatistiken från AMIS och USDA svarar otydligt på frågan om priset är lågt nu, kan vi titta på gödselpriset. Det är tydligt högre och säger ”köp vete”. I diagrammet nedan ser vi båda priset på urea och priset på vete i USA.

Efterfrågan

Den europeiska centralbanken (ECB) höjde räntan till 4,5 procent i torsdags, efter att ha höjt till 4,25 så sent som förra månaden. Inflationen i Eurozonen var 5,3 procent i augusti, oförändrad från juli. Inflationen i Sverige rapporterades i torsdags på 7,5 procent.

Jag tror att Riksbanken höjer räntan på torsdag från 3,75 till 4 procent, kanske till och med till 4,25 procent. Trenden med högre räntor är intakt. Det är samma sak i USA, där inflationstakten faktiskt steg till 3,7 procent i den senaste rapporten, vilket var över marknadens förväntningar. Högre räntor dämpar naturligtvis efterfrågan på framförallt kött och därmed på spannmål och oljeväxter.

Olja

En orsak bakom vändningen uppåt i inflationstakten är att den viktigaste råvaran i världen, råoljan, har gått upp i pris. Uppgången sedan halvårsskiftet är drygt 26 procent. Som jag skrivit här förut, är uppgången i råvarupriserna ett tecken på att inflationen har svårare att komma ner till 2 procent än vad de flesta hoppas. Inflationen håller i sig. Därmed håller höga räntor i sig. ECB:s räntehöjning är ett tecken på att högre räntor är att vänta.

USA har köpt olja till sin strategiska petroleumreserv sedan den 14 juli. I veckans statistik var köpen bara 290 tusen fat, vilket är den minsta volymen sedan slutet av juli. Det ska tolkas som att världens förmodligen bäst informerade traders tycker att priset kommit upp väl högt. Man kan alltså förvänta sig en lugnare utveckling för oljepriset. Kanske rentav en rekyl nedåt.

Ett tecken på hur utbudet svarar på det högre oljepriset är att antalet olje- och gasriggar i USA ökat till den högsta nivån på en månad, enligt fredagenskvällens rapport från Baker Hughes.

Sammanfattningsvis alltså, förmodligen en uppgång i vetepriset och lugnare utveckling för råoljan, möjligen till och med en rekyl nedåt.