facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Har mjölkpriset sänkts tillräckligt?

Spannmål hade en svag vecka, men terminspriserna på mjölk steg den senaste veckan. Efter Arlas stora nedjusteringar av avräkningspriset på mjölk i år jämför vi här med terminspriser och konsumentpriser. Ligger priset ”rätt” eller behövs fler sänkningar?

Torbjörn Iwarson

Detta är en analyserande text. Det innebär att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Mjölkpriset

Arla meddelade i veckan en sänkning av avräkningspriset till 5,896 kronor per kilo. Spotpriset på EEX var som lägst 4,93 kronor per kilo den 8 februari. Sedan dess har priset gått upp till 5,35 kronor. Det är fortfarande bra bit under Arlas avräkningspris.

Om EEX-priset skulle stanna på den nivån för alltid, borde avräkningspriset i Sverige enligt en historisk relation vara 4,72 kr. Utan en återhämtning i marknaden finns alltså ytterligare prissänkning från mejerierna att vänta. I diagrammet nedan jämför vi mejeriernas genomsnittliga avräkningspris i Sverige med ett pris härlett från terminsmarknaden. Den sista noteringen för avräkningspriset i Sverige från EU Kommission avser det som faktiskt betalades i januari. Som den sista noteringen för mars har jag istället stoppat in det pris Arla aviserat för mars, 5,896 kronor.