facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Exportstopp förvärrar bristen på livsmedel

Chicagovetet klättrade fem procent i veckan, efter att ha kommit på efterkälken till Parisvetet. Oljepriset steg, medan priset på diesel föll ganska kraftigt. Priset på naturgas steg på båda sidor av Atlanten. I övrigt var det mest prisnedgångar.