facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Återigen högre priser på börserna – ökade spekulativa köp

Priserna på grödor och mjölk fortsätter att stiga efter rapporter om torka i Nord- och Sydamerika. Samtidigt kommer rapporter om uppladdning med gödsel och prognoser om gynnsamma väderleksförhållanden vid tiden för sådd i USA. Det tyder på en kraftig utbudsrespons från lantbrukskåren, på de höga priserna.