facebooktwittermail d

Marknadsbevakning

Håll koll på marknaden för jordbruks- och skogsprodukter. Här hittar du aktuella råvarupriser samt aktie- och valutakurser.

Title_title__uUwA_

Veckoanalys

Arlas mjölkprishöjning en symbolisk handling

USA:s lantbrukare skördade den minsta åkerarealen för vete sedan 1933 enligt fredagens statistik. Small grains-rapporten visade att endast 44,9 miljoner ton vete producerats i USA i år. Det är en sänkning med 7,5 procent i jämförelse med den senaste månadsrapporten från den 12 september, som uppskattade produktionen till 48,5 miljoner ton.