Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 november 2017

  Varmare väder drabbar Skånes flora

  Många vilda växtarter minskar i antal i Skåne, och förändringen går fortare än forskarna väntat sig.

   Forskarna har fått sitt underlag genom att inventera mark om 2,5 x 2,5 kilometer över stora arealer i Skåne. Åkerrättika är en av arterna som minskar mest.
  Forskarna har fått sitt underlag genom att inventera mark om 2,5 x 2,5 kilometer över stora arealer i Skåne. Åkerrättika är en av arterna som minskar mest. FOTO: Torbjörn Tyler/Lunds universitet

  – Vi trodde inte att vi skulle hitta så stora förändringar på så kort tid. Vi väntade oss en minskning och förändringar, men inte att det går så fort, säger Torbjörn Tyler, växtekolog på Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

  Det är biologer, miljövetare och frivilliga som har finkammat stora delar av den skånska naturen för att inventera landskapets vilda flora mellan 2008-2015.

  Kartläggningen har jämförts med en inventering som gjordes mellan 1987 – 2005. Resultaten ger dystra besked för Skånes vilda flora. Nästan 180 växtarter minskar och bara ett 60-tal ökar, och då är det främst invasiva arter som breder ut sig.

  – Mest är det växter som sprider sig från exempelvis trädgårdar, säger Torbjörn Tyler.

  Färre betesdjur och varmare klimat

  Både jordbruket och klimatförändringar ligger bakom utvecklingen, enligt forskarna. Många av arterna som minskar sin utbredning har gjort det under hela 1900-talet. Tidigare har det ansetts bero på kvävenedfall, utdikning och konstgödselanvändning. Nu är det andra orsaker som tros påverka mer – som färre betesdjur och nedlagda jordbruk.

  – Man omvandlar jordbruksmark till skogsmark, man gör permanenta vallodlingar och så läggs jordbruk ner i delar av Skåne, säger Torbjörn Tyler.

  Allt varmare i Skåne

  Varmare skånskt klimat förklarar med än hälften av förändringarna i floran. De senaste tio åren har medeltemperaturen varit mellan 0,9 -1,6 grader varmare än mellan åren 1961-1990.

  – Kanske är det därför vi ser överraskande snabba klimatrelaterade förändringar, säger Torbjörn Tyler.

  Skåne består av slättbygd, mellanbygd och skogsbygd. I hela landskapet är det arter som blommar tidigt eller sent på säsongen som dragit fördel av förändringarna. Störst är minskningen av växtarter i skogsbygderna.

  Hur kan artminskningen påverka jord- och skogsbruket?

  – Svårt att säga. Men minskad variation är aldrig positivt och det skapar en större skörhet i ekosystemen. Förändringarna går oroväckande fort, säger Torbjörn Tyler.

  LÄS MER: Ny ekolag kan stoppasLÄS OCKSÅ: Tesla visar sin första lastbilLÄS OCKSÅ: Miljonsatsning på betesmarker

  Relaterade artiklar

  Till toppen