Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Häst 5 oktober 2017

  SLU-experter sågar Jordbruksverkets förslag

  Experter vid SLU går nu till hårt angrepp och anklagar Jordbruksverket för att sätta demokratin ur spel när förslaget om nya föreskrifter för häst och lantbrukets djur behandlas.

   Jordbruksverkets föreskrifter blir svåra att efterleva menar SLU:s experter. Som exempel nämns att smågrisarna ska kunna avvänjas tidigare om inga beteendestörningar som flanksugning eller svansbitning uppkommer. Hur ska djurägaren kunna veta det - innan avvänjning?
  Jordbruksverkets föreskrifter blir svåra att efterleva menar SLU:s experter. Som exempel nämns att smågrisarna ska kunna avvänjas tidigare om inga beteendestörningar som flanksugning eller svansbitning uppkommer. Hur ska djurägaren kunna veta det - innan avvänjning? FOTO: Mostphotos

  Kritiken mot Jordbruksverkets agerande framförs i en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten. Debattörerna, alla experter och knutna till universitet, menar att Jordbruksverket både åsidosatt den demokratiska processen och nonchalerat de vetenskapliga underlag som finns. Det när förslaget med nya föreskrifter skickats på teknisk runda till EU och verket samtidigt hemlighåller remissvaren.

  Hittills är det förslaget om tidigare avvänjning av smågrisar som väckt störst uppmärksamhet och där Jordbruksverket också blivit anmält till Justitieombudsmannen, JO. Ett stort antal remissinstanser har reagerat mot förslaget, som många anser går grisnäringen till mötes.

  ”Genom sitt agerande har Jordbruksverket kört över nästan alla länsstyrelser, Livsmedelsverket, Veterinärförbundet, Djurskyddsinspektörernas riksförening och ett antal djurskyddsorganisationer. Inte leler de konkreta förslag som till exempel SLU förmedlade togs det hänsyn till”, skriver debattörerna.

  LÄS OCKSÅ Ny djurskyddslag skjuts upp igen

  De pekar också på de nya föreskrifterna blir otydliga och svåra att efterleva. Som exempel nämns att smågrisarna ska kunna avvänjas tidigare om inga beteendestörningar som flanksugning eller svansbitning uppkommer. Debattörerna ifrågasätter hur djurägaren ska kunna veta det – innan avvänjning.

  ”Det öppnar för ett uppenbart problem: Om beteendestörningar visar sig, så går den tidigare avvänjningen ju inte att senarelägga. Det går givetvis inte att backa processen och låta smågrisarna börja dia igen flera veckor senare.”

  I debattartikeln framförs också kritik mot att förslaget kan försvaga det förebyggande djurskyddsarbetet och tar området hästhållning som exempel. I förslaget kring häst har många regler förvandlats till målinriktade bestämmelser. Det i sin tur kan leda till att hästägare och länsstyrelser gör olika bedömningar:

  ”De mål som ska uppnås är ibland svårtolkade. Dessutom finns en uppenbar risk att hästar utsätts för lidande innan någon har en laglig rätt att ingripa eftersom det är först då man kan konstatera om målet är uppfyllt eller inte.”

  Debattörerna

  Följande har skrivit under debattinlägget:

  Helena Röcklinsberg, docent SLU

  Bo Algers, professor emeritus, SLU

  Lotta Berg, professor, SLU

  Harry Blokhuis, professor, SLU

  Stefan Gunnarsson, docent, SLU

  Jan Hultgren, docent SLU

  Per Jensen, professor, Linköpings Universitet

  Linda Keeling, professor, SLU

  Frida Lundmark, adjunkt, SLU

  Anna Wallenbeck, docent, SLU

  Debattörernas krav

  Att dra tillbaka förslagen till nya föreskrifter för lantbrukets djur och häst

  Att Jordbruksverket använder den tillgängliga forskning

  Att ta lyssna och ta hänsyn till den kritik och de synpunkter remissinstanserna lämnat.

  LÄS OCKSÅ: Inget kontrollprogram för grisproducenterPREMIUM: Svensk grisuppfödning lönsamast i EuropaATL-TV: Allt fler bygger för köttproduktion

  Relaterade artiklar

  Till toppen