Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 mars 2017

  Slakteriproblem möjlig orsak

  Folkhälsomyndigheten pekar ut färsk svensk kyckling som källan till det ökande antalet campylobactinfektioner. Orsaken kan vara problem i tvätteriet vid ett slakteri.

   Maria Donis, vd på Svensk Fågel.
  Maria Donis, vd på Svensk Fågel. FOTO: Ann Lindén

  Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, avfärdar påståendet om att han censurerats av Jordbruksverket i deras gemensamma pressmeddelande om campylobacter:

  – Läser man hela pressmeddelandet så framgår det tydligt att både Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten pekar ut svensk färsk kyckling som källan till ökningen av campylobactinfektioner. Att det var just min formulering som ströks var en slump.

  Att svensk färsk kyckling är orsaken till ökningen är det ingen tvekan om, anser Anders Tegnell, bland annat på grund av att den absoluta merparten av den färska kyckling som konsumeras är svensk.

  – Tidigare tester har visat att det är samma arvsmassa i bakterierna i fågelflockarna som i bakterierna hos de människor som smittats. Nu ser vi en samtidig ökning i antalet smittade flockar och sjukdomsfall, så jag skulle säga att det finns en ovanligt stark täckning för den kopplingen.

  Noga med hygienen

  Anders Tegnells råd till konsumenterna är att vara mycket noggrann med hygienen vid tillagning av färsk kyckling och att undvika att den kommer i kontakt med andra livsmedel.

  – Men erfarenheter från andra länder visar att det inte räcker med god hygien för att få ned sjukdomsfallen utan att frekvensen campylobacter måste minska i produktionen. Vi följer situationen och ser tyvärr ingen minskning ännu, utan får avvakta för att se om de åtgärder som vidtagits ger effekt.

  ”Inte säkert kycklingens fel”

  Maria Donis, vd på Svensk Fågel, håller inte med om att det är säkerställt att det ökade antalet personer som smittats av campylobacter kan kopplas till svenskt kycklingkött.

  – Vi har en förhöjd förekomst i besättningarna och det kan finnas en koppling, men så vitt jag vet finns inga direkta provtagningar från 2016 som visar att det är så, säger hon.

  Problem vid ett slakteri

  Enligt Maria Donis kan en möjlig orsak till den höjda förekomsten av campylobacter i besättningarna vara problem vid ett slakteri. ATL har tidigare skrivit om installationsfelet i en tvättanläggning vid Kronfågels slakteri. Dålig rengöring av transportcontainrar gjorde att smittan fördes tillbaka till gårdarna, ett problem som uppdagades i slutet på januari i år.

  – Det rör sig alltså inte om något biosäkerhetsproblem ute på gårdarna. Tack vare vårt övervakningsprogram kunde vi notera en förhöjd frekvens campylobacter under hösten, och vi har nu vidtagit en rad åtgärder för att få ned den, bland annat individuella handlingsplaner för slakterier och gårdar. Men det är ingen quick-fix, utan kommer ta sin tid.

  Hur allvarligt är det här för branschen, som har hög livsmedelssäkerhet som ett viktigt konkurrensargument?

  – Jag tror att vi lätt blir hemmablinda och missar att vi fortfarande ligger långt under internationell nivå. Nu kanske vi hamnar på en campylobacterförekomst på 15 procent jämfört med normala 10 procent under 2016. I utlandet kan nivån vara ända uppåt 80 procent, framför allt i södra Europa. Tack vare vårt övervakningsprogram och våra kvalitetsprogram kan vi fånga upp problemet och åtgärda det vid källan, i stället för att som andra länder använda antibiotika och kemikalier för att reducera förekomsten av bakterier.

  Läs mer: Jordbruksverket censurerade smittläkare

  Relaterade artiklar

  Till toppen