Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 februari 2017

  Jordbruksverket censurerade smittläkare

  Jordbruksverket vill inte peka ut svensk kyckling som orsak till utbrottet av campylobacter. I ett försök att dölja smittkällan censurerades den smittskyddsläkare som är högst ansvarig för smittskydd.

   Jordbruksverket vill inte peka ut svensk kyckling som orsak till utbrottet av campylobacte
  Jordbruksverket vill inte peka ut svensk kyckling som orsak till utbrottet av campylobacte FOTO: Mostphotos

  På kort tid har tusentals svenskar blivit så svårt sjuka av campylobacter att de tvingats söka sjukvård. Förra året registrerades knappt 6 900 fall och kurvan fortsätter att peka uppåt.

  TT har varit i kontakt med nästan samtliga smittskyddsläkare i landet och de bedömer utbrottet som allvarligt. Bland smittskyddsläkarna råder det inga tvivel om smittkällan: färsk svensk kyckling.

  – Vi har en tydlig koppling till kycklingkött. Samma typ av campylobacter finns hos patienter och på kycklingen, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län till TT.

  Inga åtgärder

  Konsumtionen av färsk kyckling har ökat, samtidigt som rutinerna i produktionsleden har förändrats.

  – Något har hänt som förändrat produktionsförhållandena, så att risken för att infekterad kyckling når konsumenterna har ökat, säger Helena Palmgren, biträdande smittskyddsläkare i Region Uppsala till TT.

  Men trots att smittkällan är känd har vare sig Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller Statens veterinärmedicinska anstalt vidtagit några speciella åtgärder, mer än att uppmana till god hygien i köket. I stället hoppas man att branschen ska lösa problemen, något smittskyddsläkarna känner en tilltagande frustration över.

  – Vi har inga andra smittsamma tarmsjukdomar där vi accepterar att över 5 000 personer smittas i Sverige av en känd smittkälla utan att vi gör något åt det, säger Peter Iveroth.

  Censur

  Att peka ut svensk kyckling är dock känsligt. Framför allt för Jordbruksverket. Det framgår tydligt av mejlväxlingen mellan Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten inför det gemensamma pressmeddelande som gick ut den 10 februari.

  I stället för att lyfta fram smittkällan vill Jordbruksverket betona konsumenternas ansvar, att ha en god hand- och kökshygien. För som myndigheten skriver i ett mejl: ”Vi vill inte att människor blir skräckslagna och slutar äta svensk kyckling. Särskilt inte med bakgrund av livsmedelsstrategin som presenterades igår.”

  I utkastet till pressmeddelandet censurerade Jordbruksverket till och med ett uttalande av statsepidemiologen, smittskyddsläkaren Anders Tegnell, vid Folkhälsomyndigheten. Jordbruksverket skriver:

  ”I dokumentet finns även en kommentar som gäller Anders Tegnells citat. Ingrid Eilertz (avdelningschef på Jordbruksverket, red. anm.) har synpunkter och vill ta bort ‘allt talar för att det är färsk svensk kyckling’.”

  När TT kontaktar Ingrid Eilertz ber hon att få ta del av mejlkonversationen, vilket hon får, men gör sig sedan oanträffbar.

  Frågan varför Jordbruksverket censurerade ett uttalande från statsepidemiologen vid en annan myndighet i dennes kommunikation med allmänheten lämnas därmed obesvarad.

  Relaterade artiklar

  Till toppen