Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 juni 2017

  Regeringen kritiseras för livsmedelsstrategin

  Regeringen följer inte de mål som sju av de åtta riksdagspartierna kommit överens om anser oppositionen.

   – Vi är överens om konkurrenskraftiga villkor i målformuleringarna men regeringen agerar inte på det området när det gäller skatter och avgifter, säger Kristina Yngwe, C.
  – Vi är överens om konkurrenskraftiga villkor i målformuleringarna men regeringen agerar inte på det området när det gäller skatter och avgifter, säger Kristina Yngwe, C.

  I dag avslutade riksdagens miljö- och jordbruksutskott arbetet med att förbereda regeringens förslag om en nationell livsmedelsstrategi för omröstning i plenum. En majoritet i utskottet ställde sig bakom att hela sju tillkännagivanden från riksdagen till regeringen skickas med. Det är markeringar från oppositionen om att den inte tycker att regeringen i praktiken följer de mål sju av åtta riksdagspartier enats om.

  – Vi är överens om konkurrenskraftiga villkor i målformuleringarna men regeringen agerar inte på det området när det gäller skatter och avgifter, säger Kristina Yngwe, C, vice ordförande i utskottet och den som ledde de borgerliga partierna under förhandlingarna med regeringen.

  Kritik mot ekomål

  Det är de övergripande målen som var resultatet av de förhandlingarna som ska klubbas av riksdagen, och de har oppositionen inga problem med. Det är de val regeringen gjort på egen hand som kritiseras i tillkännagivanden. I ett vill utskottet att riksdagen slår fast att det ska vara konsumenternas efterfrågan som styr livsmedelsproduktionen, inte politisk bestämda kvantitativa mål för produktion och konsumtion. Det är en markering mot de mål som regeringen satt för den ekologiska arealen och den offentliga konsumtionen av ekologiska produkter.

  Utskottet föreslår också att riksdagen tillkännager regeringen att livsmedelsstrategin ska säkra goda företagsvillkor. Det i sig är ingenting som regeringen skulle argumentera emot, men de borgerliga partierna anser att den rödgröna skattepolitiken är en direkt motsägelse av det.

  LÄS OCKSÅ Försvarsutskottet stöttar livsmedelsstrategin

  Myndighetsansvar

  Att godkännandeprocesserna för växtskyddsmedel ska vara effektiva och förutsägbara vill miljö- och jordbruksutskottet också ha riksdagsbeslut om, samt att det görs tydligt att myndigheter som arbetar med företag i livsmedelskedjan har i uppdrag att stötta en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

  – Det är viktigt att det görs tydligt att uppnå livsmedelsstrategin är ett ansvar som även myndigheterna har.

  Vikten av livsmedelsexport, konsumentens möjligheter att fatta hållbara beslut och förenklade regler för försäljning och distribution av viltkött lyfts i de andra tillkännagivandena som utskottet föreslår.

  Inte tvingande

  Riksdagen väntas klubba de livsmedelsstrategiska målen, och utskottets tillkännagivanden, den 19 juni. Tillkännagivanden har ingen direkt tvingande effekt. Kristina Yngwe konstaterar att inget praktiskt egentligen förändras i och med riksdagsbeslutet.

  – Men det befäster en riktning i svensk politik och det viktiga är att alla åtta riksdagspartier säger att vi ska öka livsmedelsproduktionen och stärka konkurrenskraften.

  LÄS OCKSÅ 78 miljoner ska öka produktionen

  Livsmedelsstrategins mål

  Regeringen, Vänsterpartiet och Allianspartierna enades i januari om ett övergripande mål: En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

  Till det övergripande målet lades mål för tre strategiska områden: Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation.

  Relaterade artiklar

  Till toppen