Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 januari 2018

  LRF välkomnar förslag om förändringar i djurförbud

  Bondeorganisationen ger ett blandat betyg till regeringens förslag om en ny djurskyddslag.

   Erika Brendov, LRF:s expert i djurskyddsfrågor
  Erika Brendov, LRF:s expert i djurskyddsfrågor

  – Det är bra att man går vidare med en ny djurskyddslag, utredningen kom 2011 och det är ju faktiskt väldigt länge sedan, konstaterar LRF:s djurskyddsexpert Erika Brendov, med tillägget att hon ännu inte hunnit gå igenom hela lagrådsremissen.

  Erika Brendov känner igen flera av regeringens förslag om ändringar i villkoren för djurförbud från de förslag som LRF har drivit sedan länge, bland annat att ett djurförbud ska kunna formuleras så att personen fortfarande kan jobba med djur. Förhoppningarna om att djurförbud även ska vara tidsbegränsade och att beslut ska fattas av domstol, inte av Länsstyrelsen, kom däremot på skam.

  PREMIUM: Djurförbudsvillkor mildras i nya lagförslaget

  LRF uppfattar det som att regeringen i sitt förslag tar hänsyn till de mål som satts i den nationella livsmedelsstrategin. Höjd produktion och god konkurrenskraft ska kombineras med en bibehållen god djurvälfärd.

  – Man har haft den som en bottenplatta och det hade ju varit konstigt annars. Det är väldigt viktigt att livsmedelsstrategi och ny djurskyddslag går i samma riktning, säger Erika Brendov.

  Mer, men inte tillräckligt, målstyrt

  Lantbrukarorganisationen ser att lagförslaget också delvis går dem till mötes när det gäller en mer målstyrd lagstiftning, där det är slutresultatet som räknas, inte hur man når dit. Helst hade LRF dock sett att en sådan förändring lyfts högre i de delar som beskriver lagens syfte och struktur. Alla sådana förändringar måste också åtföljas av förändringar i kontrollen, påpekar Erika Brendov.

  – Det ger ju utrymme för fler tolkningar hos kontrollanterna.

  För LRF är det också positivt att regeringen inte går på utredningsförslaget att det ska krävas utbildning för yrkesmässig djurhållning.

  PREMIUM: Svåraste frågorna skjuts på framtidenLÄS OCKSÅ: Lagförslag avvisar mycket från utredningenLÄS OCKSÅ: Åtalas efter att får svalt ihjäl

  Relaterade artiklar

  Till toppen