Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 januari 2018

  Bucht: Inget ändrat beteskrav i lagförslag

  UPPDATERAD. Beteskravet förblir oförändrat, och en möjlighet att få ett djurförbud omprövat införs enligt regeringens förslag. Men flera av de mest kontroversiella frågorna skjuts på framtiden.

   Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, (S).
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, (S). FOTO: Camilla Olsson

  I morgon skickar regeringen ett förslag om en ny djurskyddslag till Lagrådet, normalt det sista steget innan riksdagen får en proposition att ta ställning till. ATL har inte sett lagrådsremissen, och kan därför bara utgå från den information som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) lämnat i en intervju på onsdag förmiddag. Enligt statsrådet finns det i lagrådsremissen inga förändringar i kravet på att mjölkkor måste ha tillgång till bete.

  Däremot införs en möjlighet att få ett djurförbud omprövat, samtidigt som frågan om höjd straffskala för brott mot djurskyddslagen ska utredas vidare. Det är ett av flera förslag i utredningen om en ny djurskyddslag från 2011 som regeringen skjuter på framtiden. Samma gäller det av LRF kritiserade förslaget om ett krav på lösdrift för alla djur.

  – Ambitionen är ju att djur ska hållas lösgående. Men utredningen har inte pekat på konsekvenserna, eller behov av övergångsbestämmelser och eventuella undantag. Därför måste vi titta mer på det här innan vi kan göra någon förändring, säger Sven-Erik Bucht till ATL.

  Inga minkförslag

  Den kontroversiella frågan om kraven på minkhållning ska höjas undviks också i remissen, samtidigt som regeringen säger sig prioritera en förbättring av pälsdjurens förhållanden. Jordbruksverket får i uppdrag att utvärdera djurskyddsläget i minkbranschen efter att branschens egna kontrollprogram införts och Jordbruksverket infört nya föreskrifter. Utvärderingen ska vara klar inom ett år.

  I en ny lag vill regeringen förtydliga bestämmelsen om att djur ska ha möjlighet att utföra sitt naturliga beteende. Nu läggs det till att det innebär att djur ska få utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. På frågan om det går ihop med att det inte föreslås något krav på att minkar ska ha möjlighet att simma hänvisar landsbygdsministern till Jordbruksverkets utredning.

  Tillräcklig kompetens

  Utredaren Eva Eriksson föreslog att ett kompetenskrav införs för djurhållning, med ett krav på utbildning för de som sysslar med yrkesmässig djurhållning. Regeringen föreslår ett nytt krav på att alla som har hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurens behov. Något särskilt utbildningskrav för professionella djurhållare föreslås inte. Hur kompetenskravet ska kontrolleras lämnar regeringen till tjänstemännen.

  – Det viktigaste är att man har kunskap. Nya formella kompetenskrav är något som myndigheterna eventuellt får införa i föreskrifterna.

  Utredningsförslaget om krav på daglig tillsyn av alla djur avviker regeringen också ifrån. Djur ska enligt lagförslaget ha ”tillräcklig tillsyn”, vilket kan betyda flera gånger om dagen för gamla, sjuka eller dräktiga djur, men mer sällan för andra.

  Mer övergripande

  Att Jordbruksverket skulle få större inflytande över djurskyddsregelverket var en av huvudpoängerna i utredningen från 2011. Genom att lägga över mer detaljerade regler i föreskrifter, som beslutas på myndigheten, ska det bli lättare att uppdatera reglerna i takt med forskning och utveckling, var tanken. Samtidigt innebär en sådan förändring att politiken får mindre att säga till om.

  Huruvida det förslaget fått genomslag i lagförslaget är svårt att säga utan att ha läst det, men enligt Sven-Erik Bucht är det mer övergripande jämfört med gällande lag.

  Bryta sekretess

  I lagrådsremissen ingår även förslag på att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna bryta sekretessen för att anmäla allvarliga djurskyddsproblem till polisen och djurskyddskontrollmyndigheterna. Det var ett förslag i utredningen, och en förändring som riksdagen i våras uppmanade regeringen att göra.

  Utredningsförslaget om att förbjuda akupunktur på hästar har regeringen valt att inte gå vidare med.

  LÄS MER: Riksdagen vill bryta sekretess vid vanvårdLÄS OCKSÅ: Ny djurskyddslag skjuts upp igen

  Relaterade artiklar

  Till toppen