Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 september 2017

  Lantmännens nedklassning slår hårt mot odlare

  Lantmännens nya nedklassning av maltkorn drar undan mattan för odlare som redan är hårt pressade ekonomiskt, enligt Johan Karlzén, Spannmålsodlarna. Nu mildrar Lantmännen kraven.

   Mikael Jeppsson, Lantmännen.
  Bild 1/6 Mikael Jeppsson, Lantmännen. FOTO: RICKARD NILSSON
  Bild 2/6
  Bild 3/6
  Bild 4/6
  Bild 5/6
   Per-Arne Gustafsson spannmålschef på Svenska Foder
  Bild 6/6 Per-Arne Gustafsson spannmålschef på Svenska Foder FOTO: Malin Eborn

  Som ordförande för Spannmålsodlarna i Skåne har Johan Karlzén blivit kontaktad av odlare som förlorat hundratusentals kronor på Lantmännens nedklassning av maltkorn på grund av skalskador i år. Med dagens pressade spannmålspriser kan ett fastpriskontrakt på maltkorn på en högre prisnivå vara räddningen för årets ekonomi. Att sedan få maltkornet nedklassat till foder på grund av ett nytt krav som man kanske inte ens kände till blir ett mycket hårt slag.

  – Vi producerar en vara som trots att den är godkänd betalas mycket lågt. Uppfylls inte kraven blir den i princip värdelös. Det finns ingen fallhöjd, säger Johan Karlzén.

  Besked väcker känslor

  Att Lantmännen verkar vara är ensamma om att göra denna nedklassning väcker starka känslor. Enligt en text som lades ut på Lantmännens webbplats på måndagen hade så mycket som 15 procent av det skånska maltkornet som analyserats klassats ner till foder. När ATL ringer upp Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson på måndagen låter han hårt pressad av situationen men lämnar inga klara besked om huruvida villkoren för odlarna kan komma att ändras.

  – Vi är precis i början på processen och jag vill inte säga vad som kan hända. Vi måste få tid på oss att prata med mälterierna och se vad vi kan göra åt saken, säger han.

  Lantmännen höjer gränsen

  Sedan händer allt snabbt. I slutet på veckan står det klart att Lantmännen höjer gränsen från att maltkorn maximalt får innehålla 5 procent skalskador till 10 procent skalskador. Mellan 5 och 10 procent skalskador införs en prisreglering. På KRAV-maltkorn tas kvalitetsreglingen för skalskador bort för att det råder stor brist på varan.

  – Skalskador är ett stort bekymmer där alla aktörer i kedjan tappar pengar men för att vi ska kunna behålla en maltkornsodling i området har vi tillsammans med mälteriindustrin lyckats hitta en lösning, säger Mikael Jeppsson.

  Svenskt maltkorn betraktas som en bra kvalitet av europeiska mältare och det måste man förvalta, tillägger han.

  – Det är avgörande, både kort och långsiktigt, att vi producerar en vara med en kvalitet som kunderna kan använda, annars köper de varan från något annat område, säger han.

  Regleringen infördes i fjol

  En tidig bedömning är att två tredjedelar av maltkornet som Lantmännen tidigare klassat ned till foderkorn på grund av skalskador åter kommer betalas som maltkorn, dock med ett visst prisavdrag.

  Lantmännen införde kvalitetsregleringen med skalskador förra året. Bakgrunden är enligt Mikael Jeppsson stora problem i Mellansverige 2015. Maltkornspris betalades till odlare men stora partier klassades sedan ned i nästa led.

  – Vi tappade väldigt stora pengar. Vår filosofi är att de kvalitetskrav som finns i nästföljande led ska spegla lantbrukarnas kvalitetskrav, säger han.

  LÄS MER: Kritik mot Lantmännen för sen hämtningLÄS OCKSÅ: Stötande växtnamn ändrasLÄS OCKSÅ: Varnar för långa kontrakt

  Skalskador

  Definitionen av skalskada är då kärnan saknar mer än en tredjedel av skalet. Skalskador kan till exempel göra att vattenupptagningen hos mälterierna blir ojämn. Malt från maltkorn med skalskador får en mörkare färg vilket i sin tur kan resultera i ett mörkare öl. I de fall kärnans skal är skadat vid groddanlaget riskerar grodden att skadas när varan hanteras. Exakt varför skalskador uppkommer vet man inte. Sorter, årsmån, tröskinställningar och hantering är några faktorer som tros påverka utfallet.

  Källa: Lantmännen

  Så här ändrar Lantmännen reglerna

  Enligt tidigare kvalitetsreglering fick maltkornet innehålla maximalt 5 procent skalskador. Nu ändras det till att maximalt få innehålla 10 procent skalskador. Prisreglering sker i intervallet mer än 5 procent upp till 10 procent med 15 kr/ton och procentenhet. Om förekomsten är mer än 10 procent skalskador sker nerklassning till foderkorn. Upp till 5 procent skalskador sker ingen prisreglering. För maltkorn KRAV kommer ingen reglering för skalskador att ske. Reglerna gäller från den 1 juli 2017.

  Källa: Lantmännen

  Så resonerar andra aktörer

  När ATL pratar med flera andra stora aktörerna på marknaden, Svenska Foder, Swedish Agro, Kristianstadortens Lagerhusförening, Varaslättens Lagerhus och BM Agri är det ingen som i dagsläget klassar ner maltkorn till foderkorn på grund av skalskador. Per-Arne Gustafsson, spannmålschef på Svenska Foder, påpekar att frågan är viktig och noga följs i analyser men hittills har man inte sett något anmärkningsvärt jämfört mot tidigare år. Kenneth Normark, spannmålschef på BM Agri, upplever att det är ett större problem i år jämfört med andra år men att de ska jobba för att försöka rädda maltkornskvalitén på drabbade partier.

  Relaterade artiklar

  Till toppen